Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

ASYSTENT RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy- stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 48-303 Nysa, ul. K.E.N. 1A

 ASYSTENT RODZINY

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki