od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

ASYSTENT RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy- stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 48-303 Nysa, ul. K.E.N. 1A

 ASYSTENT RODZINY

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki