Zmiany godzin przyjmowania klientów

Informacja

Od dnia 1 marca  2017 roku następują zmiany godzin przyjmowania klientów przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 8: 00 – 10 : 00 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW

14:00 – 15:00 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW

Informujemy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego mogą go złożyć w  sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

(pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00)