Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Referent w Dziale Świadczeń

   OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w  Dziale Świadczeń
adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: Nysa , ul. K.E.N. 1A

REFERENT

Termin składania ofert: 05.06.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki