od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Referent w Dziale Świadczeń

   OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w  Dziale Świadczeń
adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: Nysa , ul. K.E.N. 1A

REFERENT

Termin składania ofert: 05.06.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki