od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

 

Termin składania ofert: 28.08.2017

Wyniki
Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie