Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

 

Termin składania ofert: 28.08.2017

Wyniki
Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie