Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Pracownik socjalny

INFORMACJA

Nr 04/2017 z dnia 18.08.2017r.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A w Nysie  zatrudni pracownika na stanowisku  pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.

 Stanowisko pracy: pracownik socjalny

 

Termin składania ofert: 31.08.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie