NYSKA WSPÓŁPRACA DLA PRACY

Dnia 14 września br. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarł porozumienie partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji   życiowej  – zarówno zawodowej jak i społecznej. Wsparcie to będzie realizowane w ramach autorskiego programu PUP w Nysie p.n. „Współpraca dla pracy”,

Głównym celem programu jest integracja usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz skutecznej aktywizacji wspólnych klientów, a także efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Program zakłada ścisłą współpracę pracowników Partnerów: pracowników socjalnych i doradców klienta w działaniach zmierzających do określenia i realizacji indywidualnych, skutecznych i efektywnych rozwiązań, które w sposób trwały rozwiązywałyby problemy i umożliwiały poprawę sytuacji życiowej osób objętych wsparciem.

 

W ramach programu uczestnicy mogą liczyć na fachową pomoc psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, a także w przypadku posiadania uzależnień na pomoc terapeuty.

 

Nabór do programu jest otwarty. Każda osoba bezrobotna korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, która z uwagi na swoją trudną sytuację pilnie potrzebuje pracy zostanie objęta naszą wspólną pomocą.

1www
1www
Aperture: 2.8Camera: DSC-RX10Iso: 200Orientation: 1
« 1 z 2 »