Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2017.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie od września ponownie podjął realizację projektu „Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – edycja 2017” sfinansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2018.

REAGUJ NA PRZEMOC!

CZY WIESZ, ŻE:
PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.
 • Nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami, znajomymi.
 • O tym, co się dzieje w Twoim domu, porozmawiaj z kimś, komu ufasz.
 • Pomyśl o sobie i bezpieczeństwie swoich bliskich.
 • Nie wahaj się!
 • Pamiętaj, masz prawo szukać pomocy w Sądzie, Prokuraturze i innych instytucjach pomocowych takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Centrum Pomocy
  w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nie obwiniaj się, jeżeli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc

PAMIĘTAJ!
Przemoc w rodzinie nie zakończy się sama!
Musisz działać!
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem
Przyjdź do nas POMOŻEMY CI!

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje
PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
ds. przemocy w rodzinie

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej porady:

 1. Pracownika socjalnego, od którego dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 2. Psychologa, który pomoże Ci rozwiązać problem i udzieli wsparcia w działaniu.
 3. Terapeuty ds. uzależnień, który pomoże Ci zrozumieć chorobę i uwolnić się z nałogu.
 4. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który udzieli indywidualnych konsultacji dot. problemów w rodzinie
 5. Prawnika, który poinformuje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu.

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE POMOŻEMY CI W TYM

Miejsce konsultacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A

48-303 Nysa,

Pokój 01, poziom -1.

 

Harmonogram