Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

MY I CROSS-FIT

Aktywność fizyczna to nieodłączny element zdrowego stylu życia, dzieci ze świetlicy o tym wiedzą i dlatego w dniu 16.09.2017r. tj. w sobotę rano stawiły się gotowe na zajęcia cross-fit. Zajęcia te mają za zadanie nie tylko mobilizować i zaszczepiać zamiłowanie do sportu wśród dzieci, ale uczy też cierpliwości, pokonywania własnej słabości, wiary w siebie, nie poddawania się ale i konsekwentnego dążenia do celu. Jest to też lekcja pozytywnej rywalizacji i pracy w grupie. Umiejętności przegrywania i wygrywania z szacunkiem wobec siebie i przegranych.

Zajęcia prowadzone  są w ramach projektu „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanego z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowanego w  ramach działalności Świetlicy socjalnej z  programem zajęć socjoterapeutycznych

« 1 z 11 »