Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Akademia Rodzica

„Dobrym rodzicem nikt się nie rodzi,
Być dobrym rodzicem — uczymy się przez całe życie”

Bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły,
dając przy tym ogrom satysfakcji. Musimy jednak pamiętać, że naszym podstawowym
obowiązkiem, jako rodzica jest praca nad przygotowaniem dziecka do dorosłego życia.
Każdego dnia życie stawia nam kolejne wyzwania. Chcąc im podołać szukamy
sposobów by stawać się coraz lepszymi rodzicami.

Zespół asystentów rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
zaprasza rodziny objęte asystenturą oraz korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie które :

  • pragną wzmocnić swoją rolę w wychowaniu dziecka,
  • zwiększyć świadomość działań w obrębie kompetencji rodzicielskich
    i wychowawczych,
  • poznać skuteczne metody i narzędzia oddziaływania na rozwój dziecka,
  • chcące podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami na:

WARSZTATY I ZAJĘCIA INTEGRACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE
WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW ORAZ DZIECI

Warsztaty będą poruszać i zachęcać do odnajdywania nowych, ciekawych rozwiązań
w różnych sferach życia, inspirować do budowania pozytywnych relacji rodzinnych.
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, dwa razy w miesiącu w tut. Ośrodku, sali KIS
(nr 2). Prowadzone będą przez asystentów rodziny, psychologa tut. Ośrodka oraz
zapraszanych specjalistów z różnych dziedzin. Pierwsze spotkanie już w najbliższy
poniedziałek (16 października) o godzinie 13:30.