od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 2017-12-07 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Umowa

Informacja otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty