Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Referent ds. świadczeń wychowawczych

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

referent ds. świadczeń wychowawczych

 

LICZBA ETATÓW:  1

Termin składania ofert: 11.12.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie