Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Referent w Inkubatorze Organizacji Społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
w Inkubatorze Organizacji Społecznych

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A

 REFERENT

 

Termin składania ofert: 05.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki