od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Referent w Inkubatorze Organizacji Społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
w Inkubatorze Organizacji Społecznych

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A

 REFERENT

 

Termin składania ofert: 05.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki