od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

PODZIĘKOWANIA

Podczas ferii zimowych, dzieci uczęszczające do świetlicy, brały udział w  interesujących warsztatach muzealnych prowadzonych przez Panie Adrianę i Ewelinę w  Muzeum Powiatowym w Nysie oraz zapoznały się z trudną, ale ciekawą pracą strażaków, którzy serdecznie przyjęli naszą grupę w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam dużo serca i sympatii, umożliwiając nam udział w bezpłatnych warsztatach i spotkaniach.