Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

PODZIĘKOWANIA

Podczas ferii zimowych, dzieci uczęszczające do świetlicy, brały udział w  interesujących warsztatach muzealnych prowadzonych przez Panie Adrianę i Ewelinę w  Muzeum Powiatowym w Nysie oraz zapoznały się z trudną, ale ciekawą pracą strażaków, którzy serdecznie przyjęli naszą grupę w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam dużo serca i sympatii, umożliwiając nam udział w bezpłatnych warsztatach i spotkaniach.