Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Kurs samoobrony

Szanowni Państwo,
Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia pn. „Kurs samoobrony”
Zaproszenie do złożenia oferty, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, załącznik dotyczący wykazu kadry wykładowczej oraz oświadczenie o odpowiednim potencjale technicznym zawarto w załączonych plikach.

 

Termin składania ofert: 21.02.2018 r.

Zaproszenie
Ogłoszenie

Protokół rozeznania cenowego