od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

ASYSTENT RODZINY

 

Informacja nr 03/2018 z dnia 22.05.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

informuje

o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisku:

ASYSTENT RODZINY

………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 w ramach projektu pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

  1. Liczba etatów: 1

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki