Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Informacja – szkolenia pracowników

W związku ze szkoleniami odbywającymi się w ramach projektu  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.”  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

w dniach 

4 czerwca  2018 roku

11 czerwca 2018 roku

15 czerwca 2018 roku

22 czerwca 2018 roku

pracownicy socjalni będą dostępni w godzinach od 7:00-9:00

Informujemy, że w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00 )

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746