Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 

W ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.” pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  zostali objęci działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Od miesiąca czerwca 2018 roku pracownicy zostaną wyposażeni w przyciski bezpieczeństwa, które będą wykorzystywane budynku OPS jak również przy wykonywaniu obowiązków służbowych w środowisku.

Z obserwacji wynika, że coraz częściej mają miejsce czyny polegające na pomawianiu, znieważaniu lub naruszaniu nietykalności fizycznej pracowników jednostek pomocy społecznej podczas lub w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Pracownicy zostali zapoznani z zasadami użytkowania przycisków bezpieczeństwa. Mamy nadzieję,   że dzięki takim działaniom pracownicy będą czuli się pewniej, bezpieczniej oraz będą wykonywali obowiązki służbowe z poczuciem pewności, że w sytuacjach niebezpiecznych mogą liczyć na wsparcie.