od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: Nysa , ul. K.E.N. 1A

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Termin składania ofert: 21.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie