Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Harmonogram dyżurów mediatora

Zatrudnienie ww. specjalisty finansowane jest w ramach  projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany     ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

                                 

 Miesiąc Terminy
Marzec 22.03.2018 (7.00-13.00)- 6 godz.

26.03.2018(7.00-13.00)- 6 godz.

27.03.2018(17.00-19.00)-2 godz.

29.03.2018(7.00-13.00)-6 godz.

 

 Kwiecień

4.04.2018(7.00-13.00)-6 godz.

5.04.2018(15.00-18.00)-3 godz.

13.04.2018(7.00-13.00)-6 godz.

18.04.2018(7.00-12.00)-5 godz.

 Maj 17.05.2018(7.00-14.00)- 7 godz.

22.05.2018(7.00-13.00)-6 godz.

24.05.2018(7.00-14.00)-7 godz.

 

Czerwiec

1.06.2018(13.00-18.00)- 5 godz.

4.06.2018(16.00-18.00)- 2 godz.

6.06.2018(7.00-12.00)-5 godz.

8.06.2018(14.00-18.00)-4 godz.

15.06.2018(14.00-18.00)-4 godz.

Lipiec 2.07.2018(16.00-18.00) – 2 godz.

3.07.2018(15.00-18.00)- 3godz.

5.07.2018(14.00-18.00) -4 godz.

9.07.2018(7.00-13.00) – 6 godz.

11.07.2018(13.00-18.00) – 5 godz.

Sierpień 14.08.2018( 15.00-18.00) – 3 godz.

16.08.2018(14.00-18.00)-4 godz.

17.08.2018(14..00-18.00)-4 godz.

30.08.2018(14.00-18.00) – 4godz.

31.08.2018(13.00-18.00) – 5 godz.

Wrzesień  3.09.2018(15.00-18.00)-3 godz.

7.09.2018(14.00-18.00)-4 godz.

14.09.2018(14.00-18.00)-4godz.

19.09.2018(7.00-13.00)- 6 godz.

27.092018(15.00-18.00) – 3 godz.

Październik 11.10.2018(7.00.00-13.00)- 6 godz.

18.10.2018(7.00.00-13.00)-6 godz.

19.10.2018(14.00-18.00)-4 godz.

23.10.2018(14.00-18.00)- 4 godz. 

Listopad 7.11.2018(7.00-13.00)-6 godz.

13.11.2018(7.00-13.00)-6 godz.

15.11.2018(14.00-18.00)-4 godz.

20.11.2018r.(7.00-11.00)-4 godz.

Grudzień 4.12.2018(7.00-13.00)-6 godz.

7.12.2018(14.00-18.00)-4 godz.

11.12.2018(7.00-13.00)-6 godz.

13.12.2018(7.00-11.00)-4 godz.