Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Integracyjne ognisko dla dzieci i rodziców

13 czerwca br. w parku przy kościele Zgromadzenia Ojców Werbistów w Nysie odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci i ich rodziców, zorganizowane w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”. Oprócz rodziców i ich pociech do wspólnej zabawy zostali również zaproszeni streetworkerzy oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby działań w projekcie. Wspólne grillowanie było doskonałą okazją na spędzenie czasu na łonie natury, bliższe poznanie z uczestnikami projektu oraz zabawę. Śmiechu było co niemiara podczas zabaw ruchowych, przy grach planszowych i pieczeniu kiełbasy.

Ideą przyświecającą realizacji projektu jest integracja rodzin, czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu oraz poprawa relacji rodzinnych, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby takich spotkań było więcej.

Dla przypomnienia projekt „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” zakłada kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem poprzez poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, porady prawne, obywatelskie i zawodowe, pracę socjalną dla rodziców, a dla dzieci zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne oraz resocjalizacyjne, umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto projekt ma na celu integrację rodzin poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia, a także pracę przy tworzeniu Klubu Rodzica i Centrum Streetworkingu.

Środki na wykonanie zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego,  pozyskane w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

« 1 z 3 »