Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

UNIEWAŻNIONE – Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w Dziale Świadczeń

REFERENT

Termin składania ofert: 09.08.2018

zarządzenie o unieważnieniu konkursu

ogłoszenie o naborze
oświadczenie kandydata
Kwestionariusz