od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: Nysa , ul. K.E.N. 1A

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Termin składania ofert: 21.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

ASYSTENT RODZINY

 

Informacja nr 03/2018 z dnia 22.05.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

informuje

o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisku:

ASYSTENT RODZINY

………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 w ramach projektu pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

  1. Liczba etatów: 1

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki

Młodszy wychowawca w Świetlicy socjalnej

INFORMACJA

Nr 02/2018 z dnia 21.05.2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A w Nysie  zatrudni pracownika na stanowisku  młodszego wychowawcy  w Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych

 

I      Stanowisko pracy:   młodszy wychowawca

II    Liczba etatów:              1/2

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Księgowy/Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

w ramach projektu pn.

 „Włączenie społeczne  w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 .

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

 

Termin składania ofert: 19.03.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki

 

Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

Termin składania ofert: 05.03.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki-doradca

Terapeuta uzależnień

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Termin składania ofert: 05.03.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki-terapeuta

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

w ramach projektu pn.

 „Włączenie społeczne  w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 .

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

 

Termin składania ofert: 26.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Wyniki