od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Po – MOC dla rodzin

ggg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w partnerstwie z  Fundacją „Plan B” oraz  Spółdzielnią Socjalną „Parasol” realizuje  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.”

Projekt realizowany jest w ramach działania   8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 2014-2020

Czytaj dalej