od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Integracyjne ognisko dla dzieci i rodziców

13 czerwca br. w parku przy kościele Zgromadzenia Ojców Werbistów w Nysie odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci i ich rodziców, zorganizowane w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”. Oprócz rodziców i ich pociech do wspólnej zabawy zostali również zaproszeni streetworkerzy oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby działań w projekcie. Wspólne grillowanie było doskonałą okazją na spędzenie czasu na łonie natury, bliższe poznanie z uczestnikami projektu oraz zabawę. Śmiechu było co niemiara podczas zabaw ruchowych, przy grach planszowych i pieczeniu kiełbasy.

Ideą przyświecającą realizacji projektu jest integracja rodzin, czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu oraz poprawa relacji rodzinnych, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby takich spotkań było więcej.

Czytaj dalej

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Regulamin Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” został zmieniony w:

§1 Przepisy ogólne, pkt. 7

Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, pokój nr 44.

§2 Wykaz pojęć i skrótów, pkt. 7

Biuro projektu – oznacza pokój nr 44 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

§6 Postanowienia końcowe, pkt.2

Regulamin jest dostępny w Biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, pok. 44.

Ponadto został zaktualizowany załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika projektu.

Regulamin
Ankieta_rekrutacyjna
Dane_uczestników
Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie
Oświadczenie_uczestnika_projektu
Oświadczenie_uczestnika_projektu_o_nie_korzystaniu_z_tego_samego_typu_wsparcia_w_innych_projektach
Owiadczenie_o_rezygnacji
Zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku_w_celach_promujących_projekt

Księgowy/Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

w ramach projektu pn.

 „Włączenie społeczne  w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 .

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

 

Termin składania ofert: 19.03.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki

 

„Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica.”

 

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Całkowita wartość projektu wynosi 534 275,00 zł.

Czytaj dalej