od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Zmiany godzin przyjmowania klientów

Informacja

Od dnia 1 marca  2017 roku następują zmiany godzin przyjmowania klientów przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 8: 00 – 10 : 00 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW

14:00 – 15:00 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW

Informujemy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego mogą go złożyć w  sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

(pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W związku z zorganizowanym w dniach 19-25 lutego 2018r „ Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw”, uprzejmie informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 32 ( tel. 77-433-28-56, 77-433-24-61 oraz 77-433-24-62) wyznaczono dyżury prokuratorów, do których można zgłaszać się w godzinach od 10:00 do 15:00.
W poszczególnych dniach dyżury pełnić będą prokuratorzy:
-poniedziałek 19.02.2018 Sebastian Biegun p. nr 2
-wtorek 20.02.2018 Beata Niedziela p. nr 6
-środa 21.02.2018 Adam Bogdanowicz p.nr 5
-czwartek 22.02.2018 Joanna Prochoń p.nr 11
-piątek 23.02.2018 Elżbieta Bagrowska p. nr 13

Ogłoszenie

Czytaj dalej

Szansa dla osób długotrwale bezrobotnych z gminy Nysa

Dnia 16 lutego b.r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nysie, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Nysie wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie zawarli porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących na terenie gminy Nysa.

Od dnia dzisiejszego grupa osób bezrobotnych objęta porozumieniem może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Nysie po uzyskaniu skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Uczestnik zajęć za udział w programie otrzyma wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego: w pierwszym miesiącu (w okresie próbnym) w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, a po okresie próbnym w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoby zainteresowane wsparciem już dziś mogą zgłaszać się do doradców klienta PUP celem uzyskania skierowania. 

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A:

w ramach projektu pn.

 „Włączenie społeczne  w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 .

KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA

 

Termin składania ofert: 26.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Warsztaty w ramach Akademii Rodzica

W dniu 06.02.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyły się warsztaty
w ramach Akademii Rodzica, poprowadzone przez pielęgniarkę Panią Małgorzatę Seruga.

Zaproszeni rodzice z dziećmi poznali zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, technikę mycia zębów oraz zapoznali się z doborem odpowiednich  akcesoriów niezbędnych do utrzymania zdrowych zębów. Uczestnicy warsztatów otrzymali w prezencie szczoteczki, pasty do zębów sponsorowane przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Promed”.

„Piękny, śnieżnobiały uśmiech to podstawa atrakcyjnego wyglądu, pierwszy krok do zyskania większej pewności siebie i poczucia własnej atrakcyjności” przekonywała uczestników Pani Małgorzata Seruga.

Dyrekcja oraz Zespół Asystentów rodziny serdecznie dziękuje Dyrekcji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładowi Medycyny Szkolnej „Promed” za poprowadzenie zajęć przez Panią Małgorzatę Seruga oraz przekazane prezenty.

Czytaj dalej

Kurs samoobrony

Szanowni Państwo,
Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia pn. „Kurs samoobrony”
Zaproszenie do złożenia oferty, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, załącznik dotyczący wykazu kadry wykładowczej oraz oświadczenie o odpowiednim potencjale technicznym zawarto w załączonych plikach.

 

Termin składania ofert: 21.02.2018 r.

Zaproszenie
Ogłoszenie

Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

Termin składania ofert: 19.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie