od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

ZABAWA MIKOŁAJKOWA

Tradycyjnie zawitał do grzecznych dzieci św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami, aby przynieść radość dzieciom. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyła się Zabawa Mikołajkowa  zorganizowana przy muzyce oraz warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, taniec na gazecie, bitwy „śnieżnymi kulami” i inne.  Dzieci wraz z rodzicami „zagościli u fryzjera”, angażując się w zabawy chustą animacyjną, a podarunek od św. Mikołaja dostały wszystkie dzieci. Dziękujemy wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc przy zabawie. A dzieci już dobrze wiedzą, że warto  być przez cały rok grzecznym dzieckiem i później dobrze bawić się na wspólnej zabawie w dniu 6 grudnia.

Dzień wolontariusza

W dniu 5 grudnia 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy działających na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Uroczystość, która upłynęła przy miłych rozmowach z wolontariuszami, została urozmaicona pokazem artystycznym wykonanym przez dzieci ze Świetlicy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wolontariat w OPS z roku na rok sukcesywnie rozwija się i zmienia. Obecnie Wolontariuszami w naszym Ośrodku są nie tylko jego klienci, ale również osoby, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z pomocą społeczną, a zgłaszają się do Ośrodka wyłącznie po to, aby zostać wolontariuszem.

Nasi Wolontariusze to bardzo zróżnicowana grupa, są wśród nich uczniowie, studenci, osoby czynne zawodowo, emeryci, a także osoby bezrobotne. I między innymi dzięki temu zróżnicowaniu mogą skutecznie podejmować tak różne stawiane przed nimi zadania.

Wolontariusze od lat wspierają swoimi działaniami placówki funkcjonujące w strukturze OPS – świetlica socjalna, środowiskowe domy samopomocy, intensywnie pracują z dziećmi nad poprawą ich wyników w nauce, pomagają bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, stanowią niezastąpione towarzystwo dla osób starszych i samotnych, pomagają przy realizacji różnego rodzaju projektów socjalnych. W oparciu o nawiązaną przez OPS współpracę, pomagają również nyskim fundacjom i stowarzyszeniom, przy okazji realizowanych przez nie ważnych społecznie inicjatyw

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pomoc i okazaną dobroć.

Do podziękowań załączamy list Rzecznika Praw Dziecka
http://mail.exciting-news.pl/p/oi9zp4mtkj/n6es78pfcx/

Konsultacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że dnia  5  grudnia  2017  roku w sali konferencyjnej tut. Ośrodka  w godz. 12:00 – 13:00 odbędą się konsultacje w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”

Osoby zainteresowane Serdecznie  Zapraszamy!

Szczegółowe informacje:

Ulotka

http://ginekologia.opole.pl/strona/program-poprawy-opieki-nad-matka-i-dzieckiem-%E2%80%9Eopolskie-dla-rodziny%E2%80%9D/2185?pdf=1

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 2017

Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie „Carolinum” kolejny już raz zorganizowała zbiórkę materiałów plastycznych i biurowych dla swoich młodszych kolegów uczęszczających na zajęcia do naszej świetlicy.

Bardzo Wam dziękujemy, ze w tak miły Dzień Pluszowego Misia pomyśleliście o nas i  zaopatrzyliście naszych podopiecznych w zeszyty, kredki, długopisy, notesiki… i dużo tu wymieniać. Dziękujemy!

Czytaj dalej

Akademia Rodzica

W dniu 17 listopada 2017 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Akademi Rodzica”. Uczestnicy warsztatów: rodzice wraz z dziećmi, asystenci rodziny, mieli okazje wykonywać kartki świąteczne z udziałem zaproszonego gościa – rodzinę wspierającą, współpracującą w ramach wolontariatu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czytaj dalej