REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w Inkubatorze Organizacji Społecznych

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A 

REFERENT

 

Termin składania ofert: 25.09.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki

POGOTOWIE LEKCYJNE – SZUKAMY WOLONTARIUSZY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie poszukuje do współpracy wolontariuszy, którzy poświęciliby swój czas dzieciom w wieku od 6 do 16 lat. „Pogotowie lekcyjne” – to pomoc przy odrabianiu zadania domowego z matematyki, angielskiego, a także z języka polskiego. Zajęcia odbywałyby się po południu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie  od poniedziałku do piątku w  godzinach od 15.00 do 18.00. Zachęcamy młodzież, studentów, dorosłych oraz seniorów do zgłaszania swojej osoby,  jako wolontariusza. Wolontariusz, to brzmi dumnie!

Więcej informacji pod numerem telefonu 774472407 – świetlica socjalna, pok. nr 7.

PRZYJDŹ DO NAS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,  ul. KEN 1A,  pok. nr 19 i wypełnij ankietę dla kandydata na wolontariusza. Ankieta dostępna jest również w formie elektronicznej klikając na link: http://ops-nysa.pl/inkubator-organizacji-spolecznych/wolontariat/

Zapraszamy do współpracy!

NYSKA WSPÓŁPRACA DLA PRACY

Dnia 14 września br. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarł porozumienie partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji   życiowej  – zarówno zawodowej jak i społecznej. Wsparcie to będzie realizowane w ramach autorskiego programu PUP w Nysie p.n. „Współpraca dla pracy”,

Głównym celem programu jest integracja usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz skutecznej aktywizacji wspólnych klientów, a także efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – październik 2017

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

10.10.2017 roku

11.10.2017 roku

12.10.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

„Warsztaty kulinarne”

Warsztaty kulinarne”

dla Osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Termin: 2 października 2017 roku o godz. 15.00

Sala konferencyjna Nr 31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A

MARSZ NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ

O pływaniu mówi się, że łączy przyjemne z pożytecznym. Na zewnątrz już chłodno, a coraz krótsze dni nie oznaczają, że mamy rezygnować z aktywności związanej z wodą. Dlatego też wybraliśmy się z dziećmi w dniu 12.09.2017r. na Krytą Pływalnię. Pływanie to sport dla kondycji, sylwetki, odporności. Dzieci w wodzie mogą pływać, bawić się, relaksować i odpoczywać po całym dniu nauki.

Zajęcia prowadzone  są w ramach projektu „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanego z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowanego w  ramach działalności Świetlicy socjalnej z  programem zajęć socjoterapeutycznych

Czytaj dalej

CROSS-FIT, CZYLI SPORT TO ZDROWIE

Dziś dzieci coraz rzadziej dzieci wychodzą po szkole na dwór, gdzie kiedyś wraz z kolegami biegały za piłką, wspinały się na drzewa, czy ćwiczyły przewroty na trzepaku.

Z myślą o zdrowiu  naszych podopiecznych, kolejny raz 01.09.2017r., wybraliśmy się na zajęcia cross-fit. Nasze dzieci ze świetlicy  uwielbiają gry i zabawy sprawnościowe oparte na naturalnych ruchach – krótkich podbiegach i przysiadach, skokach. Lubią treningi, które trener tak pod nich układa, aby uczyły ich zwinności, koncentracji, szybkości, równowagi, elastyczności i  wytrzymałości.

Zajęcia prowadzone  są w ramach projektu „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanego z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowanego w  ramach działalności Świetlicy socjalnej z  programem zajęć socjoterapeutycznych.

Czytaj dalej

Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza.

We wrześniu 2017 r . Ośrodek Pomocy Społeczne w Nysie przystępuje do realizacji pilotażowego projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza”, który ma celu wspieranie rodzin doświadczających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz działania profilaktyczne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Oprócz dotychczas znanych już problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz ich przyczyn Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania w kierunku pracy nad zachowaniem dzieci, których rodzice są osobami niesłyszącymi. Pomimo tego, iż rodzice są osobami zaradnymi, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, potrafią zadbać o podstawowe potrzeby – zarówno swoje jak i dzieci, zauważalne jest wyłączenie z życia społecznego ww. rodzin.

Projekt jest pilotażem i punktem wyjścia do zgłębienia problemu osób niesłyszących w Gminie Nysa. Działania projektu będą ukierunkowane na zbadanie dostępności urzędów na terenie Gminy Nysa dla osób niesłyszących, zapewnienie kompleksowego wsparcia dla trzech rodzin z problemami wychowawczymi gdzie rodzic bądź rodzice są osobami niesłyszącymi oraz udostępnienie usług socjalnych (pracownik socjalny, psycholog) dla niesłyszących mieszkańców z Gminy Nysa.

 

Termin realizacji projektu: wrzesień 2017 r. – grudzień 2017 r.

Cel główny: Wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, oraz działania prewencyjne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.

Źródło finansowania: Gminny Program Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 – 2017.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI –POZNAJEMY JEGO TWÓRCZOŚĆ

Wesele Stanisława Wyspiańskiego w 2017 roku było lekturą Narodowego Czytania. W  środę  6 września w Bibliotece Pedagogicznej w Nysie, do wspólne czytania oraz poznawania dzieła, spotkali się miłośnicy, aby móc „przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego” jak przekonywał w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wynik tegorocznego głosowania.

Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu  im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, dzieci i młodzież uczęszczająca do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie kolejno prezentowali swój wkład, aby uświetnić owe wydarzenie. Usłyszeliśmy przepiękne czytanie scen z dzieła, tańce i pieśni ludowe, a także scenki teatralne wybranych aktów Wesela pod nazwą  „Wesele po naszemu”.

Nasze dzieci również wniosły swój wkład w to wydarzenie, ponieważ pod opieką wychowawców, wspólnie przygotowały witraże, pamiętając, iż Stanisław Wyspiański także był ich projektantem.

Czytaj dalej

„STREETWORKERZY – W STRONĘ NASTOLATKÓW”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie serdecznie zaprasza na Imprezę Integracyjną pt.” POŻEGNANIE WAKACJI” , która odbędzie się na Placu Zabaw przy ulicy Nowowiejskiej w Nysie dnia 23 września 2017r.

Impreza organizowana jest w ramach realizacji projektu, finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod nazwą: „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”

 

 START godz. 11.00

Przewidziane atrakcje:

  • malowanie twarzy,
  • zabawy przy muzyce,
  • słodki poczęstunek,
  • pokaz umiejętności uczestników projektu,
  • zdjęcie z Minionkiem,

 

SPĘDŹ MIŁO CZAS WOLNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Wstęp Wolny!!!