od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Łowimy talenty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w okresie od 12 maja do 30 listopada 2016r.(z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych – lipca i sierpnia), realizuje projekt pod nazwą „Łowimy talenty”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, wykazujących zainteresowania artystyczno-plastyczne, językowe i sportowe. Planowane są również warsztaty biblioteczne, mające na celu wzbogacenie nauki czytania, wysławiania się oraz autoprezentacji. Celem projektu jest wyłonienie talentów dzieci w poszczególnych typach zajęć oraz kreatywne i konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie składa serdeczne podziękowania kadrze pedagogicznej oraz dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kozarzewskiego w Nysie za zorganizowanie zbiórki środków czystości w ramach akcji „Czysty Aniołek”, której inicjatorem było Stowarzyszenie Piękne Anioły. Zorganizowana akcja była objęta Honorowym Patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

Czytaj dalej

„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA” EDYCJA II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r., pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” Edycja II. Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2016 roku do grudnia 2016 roku. W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych – „Janek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nysie im. Ks. Jana Twardowskiego. Dotacja projektu realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 38000,00 zł.

W projekcie weźmie udział 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, kobiety i mężczyźni
z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, intelektualną, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie wraz z 10 członkami rodzin/opiekunów, którzy są mieszkańcami Gminy Nysa.

Celem projektu jest wsparcie uczestników wraz z rodzinami w przezwyciężeniu ich trudniej sytuacji życiowej w związku z wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się między innymi następujące działania:

  • Integrację uczestników projektu i ich rodzin poprzez zaplanowany wyjazd integracyjny
  • Warsztaty psychologiczne
  • Zajęcia z psychologiem i terapeutami zajęciowymi
  • Zajęcia z zakresu rzemiosła ludowego

Uczestnicy projektu poprzez zamierzone działania będą mogli integrować się ze środowiskiem lokalnym, w którym nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą czymś obdarować i zainspirować osoby „zdrowe”.

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NYSIE POMAGAJĄ DZIECIOM

W ramach współpracy Inkubatora Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie z Zespołem Szkół Technicznych w Nysie uczniowie razem z koordynatorami szkolnego wolontariatu przeprowadzili zbiórkę artykułów higienicznych, spożywczych i szkolnych przeznaczonych dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Zebrane artykuły zostaną rozdysponowane dzieciom z rodzin współpracujących z asystentami rodziny tut. Ośrodka.

W imieniu dzieci i rodzin składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i wolontariuszom oraz koordynatorkom wolontariatu z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie za tak wielką i wspaniałą akcję.

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu „Kierunek FIO” 2016

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu „Kierunek FIO” 2016 w ramach ścieżki Inicjatywy Lokalne i Rozwój NGO.

Zwycięzcom gratulujemy, a wnioskodawców, którym tym razem się nie udało zapraszamy do aplikowania w kolejnych konkursach. Każda grupa/ organizacja może zobaczyć swoją kartę oceny. W celu wglądu do karty oceny prosimy o kontakt z biurem OCWIP.

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z Realizatorami, którzy otrzymali dofinansowanie w celu dalszych procedur związanych z otrzymaniem dotacji.

Lista rankingowa wniosków

Streetworkerzy – w stronę nastolatków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, w okresie od kwietnia do listopada 2016 r., realizuje projekt, pod nazwą „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”, który jest kontynuacją projektu z 2015 r. Niniejszy projekt, nadal skierowany jest do młodzieży, zagrożonej zarówno uzależnieniem, jak i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest   na bazie projektów z lat poprzednich (2012 – 2015), pod nazwą „pedagog ulicy”. W ramach projektu realizowane są zajęcia z piłki siatkowej, breakdancea, spotkania z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z zajęć na siłowni, wyjść na pizzę, paintball, w góry, a także będę mogli wziąć udział w warsztatach z wizażu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się od dnia 09.05.2016 roku do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania.

Czytaj dalej

INFORMACJA – RODZINA 500+

rodzina500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą od dnia 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a; 48-303 Nysa, w pokoju nr 31 (I piętro –sala konferencyjna) w godzinach od 7:00 -16:00.

Informacje nt. świadczenia wychowawczego udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój nr 19 (parter) lub pod nr telefonu 77 447 24 02.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Kurs samoobrony

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie od miesiąca marca 2016 roku uczestniczą w kursie samoobrony prowadzonym przez Pana Cezarego Prygę.

Z obserwacji wynika, że coraz częściej mają miejsce czyny polegające na pomawianiu, znieważaniu lub naruszaniu nietykalności fizycznej pracowników jednostek pomocy społecznej podczas lub w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie podjęła decyzje o zorganizowaniu szkolenia z zakresu samoobrony, które ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników socjalnych.   Mamy nadzieję,   że pracownicy dzięki takim działaniom będą czuli się pewniej, bezpieczniej oraz będą umieli się obronić jeśli zajdzie taka potrzeba. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom zapoznanie się i nauczenie jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Na zajęciach pracownicy dowiadują się, co to jest obrona konieczna, uczą się podstawowych postaw obronnych, dowiadują się też jak wykorzystać do obrony przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki, na przykład długopis, torebka. Dzięki takim zajęciom pracownicy będą wiedzieli jak poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach jak również stanąć w obronie innych osób.

Dnia 24 marca 2016 roku dwóch pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie wspólnie z Panem Cezarym Prygą uczestniczyli w programie telewizyjnym pn.”O!polskie o poranku”, gdzie była poruszana kwestia bezpieczeństwa pracowników oraz zachęcano do udziału w organizowanych przez Pana Pryge kursach samoobrony dla mieszkanek gminy Nysa.

http://opole.tvp.pl/24568280/24-marca-2016
Mamy jednak nadzieję, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie nigdy nie będą musieli skorzystać z umiejętności jakie zdobędą podczas kursu samoobrony.