od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Informacja publiczna

– ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej – link do strony BIP,
– udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
– wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
– informacja, która może byc niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana bez wniosku w formie ustnej luib pisemnej.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy wysyłać na adres mailowy:

opsnysa@op.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
48-303 Nysa

 

Art. 6. Ustawy o dostępie regulacji publicznej reguluje jakie informacje podlegają udostępnieniu

treść ustawy