od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Pomoc żywnościowa – marzec 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2017 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

06.03.2018 roku

07.03.2018 roku

08.03.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami!

Centrum Rozwoju Lokalnego to stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego, które inicjuje pozytywne zmiany w społeczeństwie. Już od  kilku lat wspieramy liczne organizacje, zbierając z nimi 1% podatku dochodowego. Naszym Programem objętych jest obecnie 135 organizacji z całej Polski, a ich liczba stale rośnie. Pragniemy pomóc także Tobie!

 

W ramach naszego Programu oferujemy pomoc w pozyskiwaniu 1% organizacjom pozarządowym. Udostępniamy Państwu zestaw narzędzi, które ułatwią rozliczenie podatku dochodowego oraz pomogą efektywniej pozyskiwać środki na cele statutowe:

 

  1. darmowy program do rozliczania podatku PIT, z indywidualnym Celem Szczegółowym dla organizacji;
  2. własną podstronę (wizytówkę www) na platformie program-pit.org.pl w zakładce partnerzy;
  3. specjalne linki do zamieszczania na Państwa stronach internetowych;
  4. porady w zakresie pozyskiwania 1% podatku dla NGO.

Zapraszamy do współpracy: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne, które szukają środków finansowych na realizację swoich pomysłów i marzeń.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

Joanną Janik-Jaworską
tel.: 533 421 953
e-mail: janik@crl.org.pl

Więcej informacji na stronie: program-pit.org.pl lub crl.org.pl/1%

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – luty 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2017 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

06.02.2018 roku

07.02.2018 roku

08.02.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Pomoc żywnościowa – styczeń 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

09.01.2018 roku

10.01.2018 roku

11.01.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Dzień wolontariusza

W dniu 5 grudnia 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy działających na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Uroczystość, która upłynęła przy miłych rozmowach z wolontariuszami, została urozmaicona pokazem artystycznym wykonanym przez dzieci ze Świetlicy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wolontariat w OPS z roku na rok sukcesywnie rozwija się i zmienia. Obecnie Wolontariuszami w naszym Ośrodku są nie tylko jego klienci, ale również osoby, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z pomocą społeczną, a zgłaszają się do Ośrodka wyłącznie po to, aby zostać wolontariuszem.

Nasi Wolontariusze to bardzo zróżnicowana grupa, są wśród nich uczniowie, studenci, osoby czynne zawodowo, emeryci, a także osoby bezrobotne. I między innymi dzięki temu zróżnicowaniu mogą skutecznie podejmować tak różne stawiane przed nimi zadania.

Wolontariusze od lat wspierają swoimi działaniami placówki funkcjonujące w strukturze OPS – świetlica socjalna, środowiskowe domy samopomocy, intensywnie pracują z dziećmi nad poprawą ich wyników w nauce, pomagają bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, stanowią niezastąpione towarzystwo dla osób starszych i samotnych, pomagają przy realizacji różnego rodzaju projektów socjalnych. W oparciu o nawiązaną przez OPS współpracę, pomagają również nyskim fundacjom i stowarzyszeniom, przy okazji realizowanych przez nie ważnych społecznie inicjatyw

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pomoc i okazaną dobroć.

Do podziękowań załączamy list Rzecznika Praw Dziecka
http://mail.exciting-news.pl/p/oi9zp4mtkj/n6es78pfcx/

Dotacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej nawet do 800 000 PLN wsparcie maksymalnie do 70 %

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają na spotkanie informacyjne podczas którego przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 grudnia 2017 r.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017 r w godz. 12:00 -14:30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 – formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2017 r.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nysie                                                                                                                     

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel.  77/44 82 586; 44 89 963

 

  1. Słowiańska 19/ Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 48-300 Nysa

Godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00, wt.-pt. 08:00-16:00

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

10. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – przeznaczamy 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci z obszarów wiejskich

  • Po raz 10. organizujemy nabór wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek !”. Czekamy na Wasze wnioski do 12 września 2017 r.
  • Napisz projekt, a możesz otrzymać nawet 10 tys. na realizację swojego pomysłu.
  • Kierujemy ofertę do organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury i sportu na terenie całej Polski.

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – przeznaczamy aż 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – organizacje włączcie się! [patronat ngo.pl]

25 października w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Organizowany w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Kongres będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Zapraszamy organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa!

Za niezależnym życiem

„Za niezależnym życiem” – to hasło III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja ma być wyjątkowa, gdyż po 5 latach od obowiązywania Konwencji ONZ i latach dyskusji na temat jej wdrażania i ulepszania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, zostaną przedstawione konkretne rozwiązania. Wypracowane przez środowisko pozarządowe priorytety do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia do ustaw wdrażających mają być nawiązaniem do rządowych projektów: Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu „Za Życiem”.

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2017

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

20.06.2017 roku

21.06.2017 roku

22.06.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503