od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Opolska Karta Rodziny i Seniora

m_okris

Nowy regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego.


Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:

 • rodziny co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych,
 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 • rodziny wychowujące dziecko z orzeczona niepełnosprawnością,
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,

Korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny:

1. Zniżki w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu:

 • Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
 • Teatr im. J. Kochanowskiego,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki,
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
 • Muzeum Wsi Opolskiej,
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

2. Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i Seniora, poniżej link do Partnerów Karty:

http://ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html

Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, natomiast termin ważności karty określa naklejony hologram( okres ważności nie dłuższy niż 24 miesiące).

Wnioski i przedłużenia do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przyjmowane i wydawane są w:

 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
 • Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. KEN 1A, 48-300 Nysa (pokój 19).

oraz można pobrać ze strony internetowej www.ssd.opolskie.pl

Wniosek można wysłać również drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole (z dopiskiem ,,Opolska Karta Rodziny i Seniora”).

Kartę można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub Karta może zostać wysłana na adres wskazany we wniosku.