Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Uwaga na upały!

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.

W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. Pamiętajmy o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.

 

Udar cieplny

Udar cieplny wywołany jest przegrzaniem organizmu, w związku z wysoką temperaturą, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej narażoną na udary grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji.

 

Do głównych objawów udaru zalicza się: wyczerpanie, dezorientację, uczucie gorąca, zaczerwienioną i suchą skórę, pragnienie, szum w uszach i skroniach, mroczki przed oczami, zawroty i ból głowy, czasami nudności i wymioty, podwyższoną temperaturę ciała nawet powyżej 40°C, utratę przytomności. Objawy narastają szybko, w razie utraty przytomności konieczna jest pomoc lekarza.

 

Jak reagować?

  • Należy wezwać pogotowie, bowiem udary mogą doprowadzić w groźnych przypadkach nawet do śmierci.
  • Poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy: umieścić go w pozycji półsiedzącej w zaciemnionym, chłodnym pomieszczeniu, zrobić zimne okłady na głowę i kark (nie stosować lodu, ponieważ w zetknięciu z rozgrzanym ciałem może to spowodować szok termiczny).
  • Należy podawać napoje chłodzące (zabronione jest picie alkoholu, kawy i herbaty).
  • Ulgę przynieść może obłożenie całego ciała wilgotnymi i chłodnymi ręcznikami – co pewien czas trzeba je zmieniać.

„Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dbając o poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie od czerwca  2018 roku  przystąpił do realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.” Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
w rodzinie” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

 

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania:

  • Utworzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy W ramach Punktu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje ze specjalistami tj.: radca prawny, psycholog, terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Stworzenie grupy wsparcia w rodzinie dla ofiar przemocy
  • Przeprowadzenie treningu kompetencji w rodzinie dla sprawców przemocy
  • Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść dla członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i osób dorosłych
  • Integracja rodzin – nauka asertywnych zachowań praca w terenie – jednodniowa nieszablonowa forma oddziaływań terapeutycznych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje. Szkolenia skierowane dla członków Grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny pracujący w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Całkowita wartość projektu wynosi 38.370,00  w tym wkład własny Gminy Nysa stanowi 11.570,00.  Projekt „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”
jest dofinansowany w kwocie 26.800,00 w ramach
Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018  

Okres realizacji projektu : czerwiec- grudzień 2018

PIKNIK PATRIOTYCZNY MIĘDZYPOKOLENIOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wspólnie z Dziennym Domem Pobytu  im. Jerzego Kozarzewskiego oraz Biblioteką Pedagogiczną oddział w Nysie zorganizowali piknik patriotyczny nawiązujący do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pn. „Droga do wolności -wspominamy, pamiętamy…”

Zabawa odbyła się w pięknym ogrodzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie, przy muzyce wodzireja,  a towarzyszyły pląsy i tańce. Wspólnie zatańczony Polonez, który jest naszym tańcem narodowym oraz wystawa publikacji książkowych zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną dotyczyła  100 lat niepodległości Rzeczypospolitej i wydarzeń historycznych. Zaproszone Kurkowe Bractwo Strzeleckie, przedstawiło swoją historię oraz zaprezentowało ekspozycję białej broni. Dzieci ze świetlicy miały możliwość uczestniczenia w zabawach zorganizowanych  przez Bractwo Kurkowe. Dużą atrakcją był wspólnie namalowany portret Józefa Piłsudskiego.

Wspólna zabawa miała charakter patriotycznym, edukacyjny oraz integracji międzypokoleniowej.

Czytaj dalej

Poszukujemy wolontariuszy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że nadal trwa nabór osób na wolontariuszy do Działu Usług Opiekuńczych. Potrzebne są osoby, które w ramach projektu: ,, Rozwój systemu wsparcia społecznego w środowisku zamieszkania skierowanego do niesamodzielnych osób starszych korzystających z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie- obszar edukacja ’’ będą odwiedzać osoby leżące, niedowidzące, samotne, poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich i spędzać z nimi swój czas. Odwiedziny będą miały miejsce raz w miesiącu w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Wolontariusze zostaną przeszkoleni przez specjalistów m.in. w zakresie psychologii, pielęgnacji osób starszych, wyczulania seniorów podczas rozmów na tematy bezpieczeństwa w domu.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chętnie podzielą się z drugim człowiekiem swoim czasem, a przede wszystkim sercem od poniedziałku do piątku w godzinach 9-10, pokój nr 26 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie KEN 1A do koordynatora projektu Anny Włodarczyk.

Czytaj dalej

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE

Realizowanego w ramach projektu pn. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
w rodzinie” z  Programu Osłonowego, „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018

Harmonogram konsultacji w ramach projektu  na miesiąc  lipiec 2018r.

 

         Dyżur pełni            Dzień  tygodnia     Godziny
     Psycholog   Poniedziałek –  02.07.

                         –  09.07.

                         –  16.07.

                         –  23.07.

                         –  30.07.

 16.00 – 17.00

 

     Pracownik Socjalny   Wtorek        –  17.07.

                         –  24.07.

                         –  31.07.

 15.00 – 16.00
     Terapeuta ds. uzależnień   Środa           –  04.07.

                         –  11.07.

                         –  18.07.

                         –  25.07.

 15.00 – 16.00
      Radca Prawny   Czwartek    –  05.07.

                         –  12.07.

                         –  19.07.

                         –  26.07.

 15.00 – 16.00
      Specjalista ds. Przemocy   Piątek          –  06.07.

                         –  13.07.

                         –  20.07.

                         –  27.07.

 16.00 – 17.00

KOLONIE SOCJOTERAPEUTYCZNE NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zorganizował bezpłatne kolonie socjoterapeutyczne skierowane do 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży, których rodziny korzystają z pomocy Ośrodka

Organizacja wypoczynku do Rzucewa, położonego w pobliżu Gdańska, połączona została  wraz z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych skierowanym do dzieci i młodzieży. Jest uzupełnieniem całorocznej pracy  z dziećmi prowadzonej w świetlicy socjalnej funkcjonującej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. W ofercie kolonii został ujęty bogaty program turystyczno – kulturalny, w tym wycieczki m.in. do Trójmiasta, Wejherowa, Władysławowa, Rozewia, do Ocean Parku –spacer po dnie oceanu, na Półwysep Helski, zwiedzanie Pucka, Swarzewa, Grot Mechowskich, rejs statkiem po otwartym morzu i, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, kąpiele morskie i słoneczne.

Zorganizowanie wypoczynku było możliwe dzięki finansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018.