od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

POGOTOWIE LEKCYJNE – WOLONTARIUSZE SĄ SUPER!

Pogotowie Lekcyjne działa  z dobrymi wynikami. Wolontariusze chętnie pomagają dzieciom i  młodzieży w nauce bieżącej oraz w nadrabianiu zaległości szkolnych. Wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni i cieszymy się, gdy słyszymy od dzieci, kiedy z radością opowiadają, że już dostali dobrą ocenę!

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z Pogotowia Lekcyjnego oraz w dalszym ciągu zapraszamy do współpracy chętnych kandydatów na wolontariuszy  do pomocy dzieciom.

Szczegóły harmonogramu tygodniowego pod numerem telefonem 77 447 24 07 świetlica socjalna.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 2017-12-07 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Umowa

Informacja otwarcia ofert

„Streetworkerzy – w stronę nastolatków”

Uczestnicy oraz koordynatorzy VI edycji projektu „Streetworkerzy –  w stronę nastolatków” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Serdecznie zapraszają na zakończenie projektu pod nazwa „Streetworkerzy- w stronę nastolatków”

które odbędzie się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Nysie przy ulicy Szopena 4. Zakończenie projektu odbędzie się dnia 02.12.2017r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS Nysa

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dwudaniowych posiłków 7 dni w tygodniu, w tym :

1.1. przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podopiecznym OPS Nysa, przez co najmniej5 dni w tygodniu, oraz wydawanie posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne,
1.2. przygotowywanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni, świąteczne do Noclegowni CARITAS w Nysie, ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie, ul. Grodkowska 26, 48-300 Nysa.
1.3. przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków, oraz posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni świąteczne – do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych OPS Nysa, (ok. 40 osób na terenie miasta i gminy Nysa miesięcznie).

Termin składania ofert: 2017-12-04 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Umowa

Informacja otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada – składamy wyrazy uznania i podziękowania Wszystkim Pracownikom Ośrodka  Pomocy Społecznej za zaangażowanie, aktywność, kreatywność i współpracę na rzecz rozwoju usług społecznych w Gminie Nysa.

Życzymy Państwu uznania, szacunku, osobistej satysfakcji z wykonania tej trudnej, ale jakże pięknej, twórczej i potrzebnej pracy oraz pomyślnej realizacji planów w dalszym życiu zawodowym i osobistym.

 

Życzy Dyrekcja

Dotacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej nawet do 800 000 PLN wsparcie maksymalnie do 70 %

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają na spotkanie informacyjne podczas którego przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 grudnia 2017 r.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017 r w godz. 12:00 -14:30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 – formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2017 r.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nysie                                                                                                                     

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel.  77/44 82 586; 44 89 963

 

  1. Słowiańska 19/ Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 48-300 Nysa

Godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00, wt.-pt. 08:00-16:00

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

Rozmawiali o bezpieczeństwie mieszkańców

W ubiegłym tygodniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyło się spotkanie z kom. Adamem Bieleckim pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji  w Nysie. Spotkanie miało na celu opracowanie wspólnych działań dążących do zapewnienia pomocy ofiarom dotkniętym przemocą domową w rodzinie oraz osobom bezdomnym.

Zapewnienie ochrony rodzinie przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony najbliższych jest priorytetowym zadaniem obu instytucji  i władz państwowych. Spotkanie miało na celu  omówienia algorytmu postępowania w procedurze „ Niebieskiej Karty” oraz wzmocnienia wspólnych działań.

Podczas spotkania omówiono koncepcję dotyczącą realizacji działań przez dzielnicowych oraz pracowników socjalnych . Rozmawiano również o problemie bezdomnych i osób samotnych , będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W trakcie rozmów zwrócono uwagę na funkcjonowanie policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki któremu policja informowana jest m.in. o miejscach, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Czytaj dalej

Młodszy wychowawca

INFORMACJA

Nr 05/2017 z dnia 17.11.2017r.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A w Nysie  zatrudni pracownika na stanowisku  młodszego wychowawcy  w Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych  

I      Stanowisko pracy:   młodszy wychowawca 

II    Liczba etatów:              1/2

 

Termin składania ofert: 30.11.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie