od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

INFORMACJA

Inkubator Organizacji Społecznych (pokój nr 8) w okresie wakacyjnym (01.07.2016 – 31.08.2016) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 15:00.

Projekt Świetlica Łączy Pokolenia realizowany przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennym Domem Pobytu w Nysie

ma na celu stworzenie warunków do zbudowania relacji międzypokoleniowej w ramach dwóch grup zróżnicowanych wiekowo: seniorów w wieku 60+ oraz dzieci – wychowanków świetlicy środowiskowej w Nysie. Wszystkie podejmowane działania mają na celu uświadomienie ważności zrozumienia międzypokoleniowego oraz wypracowania sposobów wspólnego dialogu. Pierwszy etap to warsztaty z intermentoringu, wstępnej integracji uczestników. Drugi, to podział na 3 sekcje: artystyczną, kulinarną i komputerowo-dziennikarską. Każdy miesiąc będzie pod szyldem innej kultury świata, podsumowany wieczorkiem taneczno-degustacyjnym.

Czytaj dalej

500 plus – komunikat

Mając na uwadze fakt, że kończy się wydłużony okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tj. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), w którym prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem, zwracamy się o składanie wniosków przed dniem 1 lipca 2016 r., co pozwoli uniknąć natłoku w ostatnim dniu.

NASZE ROBÓTKI RĘCZNE

Miesiąc MAJ oprócz ładnej pogody, jest też miesiącem w którym przypada „Dzień Mamy”, dokładnie 26 maja. Chcąc przygotować niespodziankę z tej okazji, zabraliśmy się do przygotowania pięknych stroików. Wcześniej jednak każde z dzieci musiało przynieść z domu niepotrzebną filiżankę z podstawką oraz widelec. Z kolorowej bibuły dodatkowo robiliśmy dużą ilość  kwiatuszków.

Czytaj dalej

NOWE GRY ŚWIETLICOWE I NOWE WYZWANIA

Nasza Świetlica stara się zapewnić dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań i pozytywnej rywalizacji. Dysponujemy dużą ilością gier edukacyjnych, relaksujących i strategicznych. W czasie wolnym od zajęć, dzieci chętnie korzystają z gier. Dbając o ich dobro, kadra świetlicy dysponując funduszami z projektu, zakupili nowe gry. Wcześniej dzieci miały możliwość wyboru gier i po ich zaakceptowaniu, zakupy trafiły na Świetlicę.

Czytaj dalej