REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w Inkubatorze Organizacji Społecznych

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A 

REFERENT

 

Termin składania ofert: 25.09.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

 

Termin składania ofert: 28.08.2017

Wyniki
Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie