od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 2017-12-07 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Umowa

Informacja otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS Nysa

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dwudaniowych posiłków 7 dni w tygodniu, w tym :

1.1. przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podopiecznym OPS Nysa, przez co najmniej5 dni w tygodniu, oraz wydawanie posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne,
1.2. przygotowywanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni, świąteczne do Noclegowni CARITAS w Nysie, ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie, ul. Grodkowska 26, 48-300 Nysa.
1.3. przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków, oraz posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni świąteczne – do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych OPS Nysa, (ok. 40 osób na terenie miasta i gminy Nysa miesięcznie).

Termin składania ofert: 2017-12-04 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Umowa

Informacja otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Informujemy, iż został  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna

Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska
Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

link do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieszczonej na stronie www :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=4ce91cecdb35f5cd5732f25d8774c884&ver=2#menuscroll