od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Kadra

Anna Punickamgr Anna Punicka (kierownik) – magister Resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Ukończone studia na kierunku Praca socjalna. Absolwentka studiów z zakresu Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej. Kierownik Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

Zawsze staram się empatycznie, lecz racjonalnie podchodzić do sytuacji drugiego człowieka. Studia kierunkowe oraz doświadczenie, dały mi możliwość pogłębienia tej istotnej umiejętności. Praca z ludźmi potrzebującymi naszej pomocy jest niezwykle absorbująca, lecz daje mi mnóstwo satysfakcji, a każdy szczery uśmiech wychowanka, znaczy więcej niż słowa. Stąd też wierzę w ideał pracy polegający na wspomaganiu działań naszych podopiecznych.

Moim mottem są słowa Jana Pawła II, które brzmią, iż „Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka”. Warto o tym pamiętać.

 

 

mgr Karolina Makuch

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończone studia licencjackie z socjologii. Tytuł magistra z nauk o rodzinie ze specjalizacją poradnictwo rodzinne. Obecnie dokształcam się w szkole policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy. Praca z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjalnej to dla mnie nowe doświadczenie i wyzwanie, dzięki któremu spełniam się w poczuciu bycia ważną i potrzebną innym jako pedagog.

 

 

 

 

 

Scan_20160725_103617

mgr Barbara Krycia

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, magister Pedagogiki Opiekuńczo –Wychowawczej. Aktualnie w takcie studiów podyplomowych – specjalność Oligofrenopedagogika.

Praca z dziećmi daje mi poczucie spełnienia jako pedagoga. Staje się codziennym wyzwaniem i motywacją do podejmowania dalszych działań.