od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Kadra

Anna Punickamgr Anna Punicka (kierownik) – magister Resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Ukończone studia na kierunku Praca socjalna. Absolwentka studiów z zakresu Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej. Kierownik Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

Zawsze staram się empatycznie, lecz racjonalnie podchodzić do sytuacji drugiego człowieka. Studia kierunkowe oraz doświadczenie, dały mi możliwość pogłębienia tej istotnej umiejętności. Praca z ludźmi potrzebującymi naszej pomocy jest niezwykle absorbująca, lecz daje mi mnóstwo satysfakcji, a każdy szczery uśmiech wychowanka, znaczy więcej niż słowa. Stąd też wierzę w ideał pracy polegający na wspomaganiu działań naszych podopiecznych.

Moim mottem są słowa Jana Pawła II, które brzmią, iż „Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka”. Warto o tym pamiętać.

 

 

magda

mgr Magdalena Szeliga

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Aktualnie w trakcie podnoszenia kwalifikacji  w kierunku Terapeuta Zajęciowy.

Uważam, że w procesie wychowania młodego człowieka, należy ukazać mu różnorodność możliwości, które przed nim stoją. Zainteresowania – rozwijać, dobre wybory wspierać, uświadamiać konsekwencje tych negatywnych.

 

 

 

Scan_20160725_103617

mgr Barbara Krycia

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, magister Pedagogiki Opiekuńczo –Wychowawczej. Aktualnie w takcie studiów podyplomowych – specjalność Oligofrenopedagogika.

Praca z dziećmi daje mi poczucie spełnienia jako pedagoga. Staje się codziennym wyzwaniem i motywacją do podejmowania dalszych działań.