Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Terminy wypłat

MIESIĄCDZIEŃŚWIADCZENIE
STYCZEŃ
2018
8ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
10DODATKI MIESZKANIOWE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
15,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGNAC.
18,19ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
23,24ZASIŁKI OKRESOWE
25,26ZASIŁKI STAŁE
29ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DODATKI ENERGETYCZNE
LUTY
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
9DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
13,14,15ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
16,19ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
20,21ZASIŁKI OKRESOWE
22,23ZASIŁKI STAŁE
26ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
27FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
MARZEC
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
9DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
13,14,15ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
16,19ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
20,21ZASIŁKI OKRESOWE
22,23ZASIŁKI STAŁE
28ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
29FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
KWIECIEŃ
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
9ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
13,16,17ŚW.RODZINNE I PIELEGNACYJNE
18,19ŚW.WYCHOWAWCZE
20,23ZASIŁKI OKRESOWE
24,25ZASIŁKI STAŁE
26ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
27FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
MAJ
2018
7ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
14ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
15,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGANCYJNE
18,21ŚW.WYCHOWAWCZE
22,23ZASIŁKI OKRESOWE
24,25ZASIŁKI STAŁE
28ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
29FUNDUSZ ALIMETNACYJNY
CZERWIEC
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
14,15,18ŚW.RODZINNE I PIELEGANCYJNE
19,20ŚW.WYCHOWAWCZE
21,22ZASIŁKI OKRESOWE
25,26ZASIŁKI STAŁE
27ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
28FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
LIPIEC
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
9ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
13,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
19,20ŚW.WYCHOWAWCZE
23,24ZASIŁKI OKRESOWE
25,26ZASIŁKI STAŁE
27ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SIERPIEŃ
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
13ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
14,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGANCYJNE
20,21ŚW.WYCHOWAWCZE
22,23ZASIŁKI OKRESOWE
24,27ZASIŁKI STAŁE
29ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WRZESIEŃ
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
7ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
13,14,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
18,19ŚW.WYCHOWAWCZE
20,21ZASIŁKI OKRESOWE
24,25ZASIŁKI STAŁE
26ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
27FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PAŹDZIERNIK
2018
8ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
9ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
15,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
18,19ŚW.WYCHOWAWCZE
23,24ZASIŁKI OKRESOWE
25,26ZASIŁKI STAŁE
29ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
LISTOPAD
2018
6ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
9DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
14,15,16ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
19,20ŚW.WYCHOWAWCZE
21,22ZASIŁKI OKRESOWE
23,26ZASIŁKI STAŁE
28ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
29FUNDUSZ ALIMENTACYJNY