Terminy wypłat

MIESIĄCDZIEŃŚWIADCZENIE
MAJ4ZASIŁKI CELOWE
5PROGRAM DOŻYWIANIE
10ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
11ZASIŁKI CELOWE
1ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
12,15,16ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
17,18ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
19,22ZASIŁKI STAŁE
23,24,25,26ZASIŁKI OKRESOWE
29ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
CZERWIEC5PROGRAM DOŻYWIANIE
6ZASIŁKI CELOWE
9ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOW
DODATKI MIESZKANIOWE
12ZASIŁKI CELOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
13,14,16ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
16,19ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
20,21ZASIŁKI STAŁE
22,23,26,27ZASDIŁKI OKRESOWE
28ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
29FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
LIPIEC4ZASIŁKI CELOWE
5PROGRAM DOŻYWIANIE
10ZASIŁKI NIEODBRANE TERMINOWO
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
11ZASIŁKI CELOWE
12,13,14ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
17,18ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
19,20ZASIŁKI STAŁE
21,24,25,26ZASIŁKI OKRESOWE
27ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
28FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SIERPIEŃ3ZASIŁKI CELOWE
4PROGRAM DOŻYWIANIE
ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10ZASIŁKI CELOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
14,16,17ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
18, 21ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
22, 23ZASIŁKI STAŁE
24,25,28,29ZASIŁKI OKRESOWE
29ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WRZESIEŃ4ZASIŁKI CELOWE
5PROGRAM DOŻYWIANIE
8ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
DODATKI MIESZKANIOWE
11ZASIŁKI CELOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
12,13,14ŚW.RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
15,18ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
19,20ZASIŁKI STAŁE
21,22,25,26ZASIŁKI OKRESOWE
27ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
28FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PAŹDZIERNIK4ZASIŁKI CELOWE
5PROGRAM DOŻYWIANIE
10ZASIŁKI NIEODEBRANE TEMINOWO
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
11ZASIŁKI CELOWE
12,13,16ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
17,18ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
19,20ZASIŁKI STAŁE
23,24,25,26ZASIŁKI OKRESOWE
27ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
30FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
LISTOPAD3ZASIŁKI CELOWE
6PROGRAM DOŻYWIANIE
9ZASIŁKI NIEODEBRANE TERMINOWO
10ZASIŁKI CELOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI ENERGETYCZNE
13,14,15ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
16,17ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
20,21ZASIŁKI STAŁE
22,23,24,27ZASIŁKI OKRESOWE
28ZASIŁKI CELOWE
PROGRAM DOŻYWIANIE
29FUNDUSZ ALIMENTACYJNY