Aktualności

Telefon zaufania

W ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 od czerwca 2023 roku uruchomiony zostanie Telefon zaufania.

Telefon zaufania prowadzony będzie przez pracowników socjalnych z Sekcji ds. przemocy działającej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem telefonu: + 48 453 414 106

Z telefonu będą mogły skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Za pośrednictwem telefonu zaufania będzie można uzyskać:

  • wsparcie socjalne,
  • zdobyć informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy na temat instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Poniżej więcej informacji odnośnie dyżurów telefonu zaufania:

tel zaufania 2

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie