Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, dnia 29 styczna 2020r. zorganizował spotkanie podsumowujące działania Klubu Rodzica w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 w Nysie. Spotkanie zorganizowane było dla uczestników projektu oraz dla specjalistów działających w Klubie Rodzica. W trakcie spotkania przewidziany był ciepły posiłek oraz napoje gorące i zimne.

Klub Rodzica będzie kontynuował swoją działalność w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja”. Rekrutacja o w/w projektu rozpoczęła się 13.01.2020r. Więcej informacji na stronie http://ops-nysa.pl/aktualnosci/98-wlaczenie-spoleczne-w-gminie-nysa-centrum-streetworkingu-i-klub-rodzica-2/  

W związku z realizację projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutacje do w/w projektu.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze do rodziców dysfunkcyjnych, dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego lub będących pod opieką kuratora albo umieszczonych w MOŚ/MOW, zamieszkujących teren Gminy Nysa. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Dane uczestników

Zgoda dane osobowe

Oświadczenie uczestnika

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Rezygnacja

Regulamin

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

23 marzec 2020
07 styczeń 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie