Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II.” Działanie 8. 2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rozpoczęcie 01.09.2019 - bezkosztowe

Finansowanie od 01.01.2020 do 31.12.2021

Wartość całkowita: 424 475,00 zł

Dofinansowanie: 360 803,75 zł

Wkład własny: 63 671,25 zł

Kompleksowe wsparcie rodzin oraz młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z terenu Gminy Nysa. Kontynuacja działań Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica, które funkcjonują w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora (Kąpielisko Miejskie).

Projekt skierowany do 60 osób (30 rodzin), które zostaną objęte wsparciem specjalistów:

  • Pracownika socjalnego
  • Asystenta rodziny (jeśli dotyczy)
  • Psychologa
  • Pedagoga rodzin
  • Radcy prawnego
  • Streetworkerów.

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, dnia 6 grudnia 2019r. zorganizował imprezę mikołajkową w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 w Nysie dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach imprezy mikołajkowej przygotował wiele atrakcji m.in. malowanie twarzy, salę kinową, gdzie zostały wyświetlane bajki jak również przygotowano zabawę muzyczną z konkursami. Dla uczestników imprezy został przygotowany bufet, gdzie były serwowane napoje gorące i zimne, różne słodycze, owoce czy chrupki. Główną atrakcją wieczoru było spotkanie z Mikołajem, który wręczył każdemu dziecku mały upominek. W organizację całej imprezy mikołajowej byli zaangażowani specjaliści zatrudnieni w ramach w/w projektu. Cała impreza mikołajkowa organizowana była ze Świetlicą socjalną z programem zajęć socjoterapeutycznych oraz Klubem Senior+ II działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Impreza miała na celu integrację międzypokoleniową.

W dniu 21.11. w siedzibie OPS w Nysie w ramach projektu ,,Włączenie społeczne w Gminie Nysa-Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica,, odbyło się spotkanie integracyjne pt „Świat Bajek”. Dzieci wspólnie z rodzicami obejrzały, bajki które łączą pokolenia między innymi „Bolek i Lolek” „Koziołek Matołek” „Reksio” czy „Wyprawa Baltazara Gąbki”. Ciekawym doświadczeniem był fakt, że dla niektórych dzieci były to bajki nieznane. Rodzice i dzieci stwierdzili, że w domu z chęcią wspólnie w gronie rodzinnym obejrzą następne odcinki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, dnia 06.11.2019r. zorganizował wyjście integracyjne do kręgielni. W wyjściu integracyjnym brali udział uczestnicy – dzieci oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. W trakcie pobytu w kręgielni dzieciom zapewniono poczęstunek.

W dniu 11.10.2019r. w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Kornela Ujejskiego 25 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica. Doposażenie Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica zrealizowane zostało w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dyżurach specjalistów w w/w siedzibach będziemy informować na bieżąco.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie