Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie składa serdeczne podziękowania  kadrze pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.
J. Kozarzewskiego i Przedszkolu Prywatnemu SMERF w Nysie oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie za zorganizowanie zbiórki środków czystości w ramach Ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”  organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

 

Akacja miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin naszej gminy. W ramach akcji zostały zebrane min. szampony, płyny do kąpieli, mydła, pasty do zębów, żele pod prysznic  i szczoteczki do zębów.

Zebrane środki czystości zostały przekazane przez asystentów rodziny OPS Nysa rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj dalej

INFORMACJE ŚWIETLICA

Świetlica Środowiskowa informuje, że w dniu 13.06.2017r. (wtorek) zajęcia popołudniowe z dziećmi w godzinach od 14.00 do godziny 18.00 nie odbędą się. Kadra świetlicy będzie brała udział w szkoleniu.

 • W dniu 14.06.2017r. (środa) praca z dziećmi odbywać się będzie wg harmonogramu, czyli od godziny 14.00 do godziny 18.00.
 • W dniu 15.06.2017r. (czwartek) świetlica nieczynna – Boże Ciało
 • W dniu 16.06.2017r. (piątek) zajęcia z dziećmi prowadzone będą w godzinach od 8.30 do godziny 14.00.

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2017

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

20.06.2017 roku

21.06.2017 roku

22.06.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

„Gmina Nysa przeciwko wykluczeniu społecznemu!”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przeprowadzenie projektu p.n. Gmina Nysa przeciwko wykluczeniu społecznemu!”  w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020.” p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjolnalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”- edycja 2017 r.
Projekt ma na celu włączanie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym
i zawodowym wykluczonych społecznie mieszkańców Gminy Nysa oraz rozwój systemu aktywnej integracji na terenie Gminy. Cele zadania oraz partnerstwa oparte są o diagnozę przeprowadzoną na podstawie analiz działania OPS Nysa oraz PUP Nysa.

Grupa docelowa: 12 kobiet wspólne klientki OPS Nysa oraz PUP Nysa.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2017

Wartość całkowita projektu: 103 531,68 zł

Kwota dotacji: 42 036,00 zł

Wkład własny (PUP Nysa): 61 495,68 zł.

Działania:

 1. Rekrutacja
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa.
 3. Wyjazd integracyjny do Byczyny (spółdzielnia socjalna).
 4. Kurs zawodowy z zakresu opieki nad osobami starszymi/ zależnymi.
 5. Organizacja staży.
 6. Staże zawodowe – usługi opiekuńcze.

„Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n. „Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” p.n. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017

Celem głównym projektu jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem zadania jest ponadto realizacja projektu przyczyniającego się do włączenia i wzmacniania uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie, korzystających z pomocy OPS Nysa oraz rozwój systemu aktywnej integracji na terenie Gminy Nysa.  Zadanie publiczne będzie innowacyjnym połączeniem działań jednostki samorządu terytorialnego
(Gmina Nysa), gminnej jednostki organizacyjnej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
-instytucja pomocy i integracji społecznej – Realizator), organizacji pozarządowej (wykonawca części związanej z aktywizacją i reintegracją społeczną – treningi rozwoju osobistego za pomocą dramy) oraz publicznych służb zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy w Nysie).

Grupa docelowa: 12 mężczyzn – wspólni klienci OPS Nysa oraz PUP Nysa, posiadający zadłużenie alimentacyjne wobec swoich dzieci.

Okres realizacji: czerwiec- grudzień 2017

Wartość całkowita projektu: 198 280,00 zł

Kwota dotacji: 97 000, 00 zł,

Wkład własny (PUP Nysa): 101 280,00 zł.

Działania:

 1. Rekrutacja
 2. Diagnoza
 3. Szkolenie dla pracownika socjalnego OPS Nysa – trener pracy.
 4. Aktywizacja i reintegracja społeczna.
 5. Szkolenie z zakresu prac remontowo – budowlanych.
 6. Animacja liderów aktywizacji i reintegracji społecznej.
 7. Organizacja robót publicznych.
 8. Roboty publiczne.