od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Pomoc żywnościowa – luty 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

06.02.2018 roku

07.02.2018 roku

08.02.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z zarządzeniem nr 1484/2017 Burmistrza Nysy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wydawanie przedmiotowych decyzji odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w godzinach pracy instytucji.

Informacja:

Sekretariat pok. 39

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Przemysław Czarnopolski  tel. 77 447 23 79

Załączniki:

PS_KRP_1_A
PS_KRP_1_B

Życzenia świąteczne

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

Życzy Dyrekcja i Pracownicy OPS w Nysie

Czytaj dalej

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Jedyni i niepowtarzalni”

W dniu 8 grudnia dzieci i rodzice oraz zaproszeni goście spotkali się w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie na podsumowaniu działań związanych z  projektem „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanym z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązań Problemów Alkoholowych Gminy Nysa. W ramach działań projektowych dzieci mogły skorzystać z warsztatów z logopedą, zajęć sportowych typu crossfit, zajęć socjoterapeutycznych, a także zajęć na Krytej Pływalni oraz wyjść do kina, jak również z  posiłku w formie cateringu.

Podczas spotkania dzieci pokazały scenki, jakie przygotowały wraz z wychowawcami, na tematy poruszane podczas warsztatów „Wiem, kiedy mówić NIE” prowadzone wspólnie z  Biblioteką Pedagogiczną w Nysie oraz Komendą Powiatową Policji w Nysie. Warsztaty  prowadzone były przez Panią Małgorzatę Łomnicką oraz Panią nadkom. Małgorzatę Jeżewską. Poruszano zasady bezpiecznych zachowań na co dzień w życiu realnym, jak również w Internecie. Dodatkowo, świetlica zademonstrowała wszystkim plakaty nawiązujące do tematów warsztatów „Wiem, kiedy mówić NIE”, jakie zrobiono podczas trwania projektu.

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – styczeń 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

09.01.2018 roku

10.01.2018 roku

11.01.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

„Streetworkerzy – w stronę nastolatków – VI edycja”

projekt finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w okresie od czerwca 2017r. do grudnia 2017r. realizował projektu pod nazwa „ Streetworkerzy- w stronę nastolatków”.

Projekt był finansowany ze środków Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Nysa.

Działania projektowe skierowane były do młodzieży zamieszkującej na terenie gminy Nysa, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Założeniem projektu „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”, była praca profilaktyczno – wychowawcza, mająca na celu dostarczanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Ponadto poprzez bezpośredni  i niesformalizowany kontakt z pedagogami ulicy uczestnicy projektu mieli szansę kształtować inny styl życia niż oferują im ich środowiska.

Czytaj dalej

INNI O NASZYCH DZIAŁANIACH: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nysie

W sobotę 2 grudnia, również po raz drugi, uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie turnieju piłki nożnej, piłki siatkowej oraz w pokazie tańca, które odbyły się w ramach programu „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”.
Po raz kolejny bawiliśmy się świetnie i rywalizowaliśmy sportowo, najpierw podczas zmagań piłkarskich, a następnie podczas meczu piłki siatkowej. W obu tych spotkaniach, z uwagi na ich wyrównany przebieg, o wyniku zadecydował dodatkowy czas gry. Tak też mecz piłki nożnej zakończyliśmy rzutami karnymi rozstrzygniętymi na naszą korzyść, a w turnieju siatkówki ustąpiliśmy miejsca gospodarzom ulegając im w tie breaku 13:15.
Sobotnie wspòłzawodnictwo sportowe zakończyliśmy wspólnym tańcem integracyjnym!:) Natomiast całą imprezę zwieńczyły gratulacje i podziękowania złożone przez Organizatora na ręce uczestników, opiekunów oraz innych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do sprawnego przebiegu dzisiejszego spotkania. Potem odbyła sie część najprzyjemniejsza dla młodzieży, czyli wręczenie dyplomów oraz słodkich upominków:)
Bardzo dziękujemy Organizatorowi za to, że już po raz drugi mogliśmy sprawdzić swoje siły sportowe stawiając czoła uczestnikom projektu, a także za pierwiastek integracyjny i towarzyski, który po raz kolejny okazał się tzw. „dobrem dodanym” imprezy!:)
Raz jeszcze dziękujemy i liczymy na spotkanie za rok!:)

ŻRÓDŁO: https://www.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%BCowy-O%C5%9Brodek-Socjoterapii-w-Nysie1655697228019326/?hc_ref=ARRmztNC3DOx6zUh01weNtZ7n_vIIY6TFh4cL_kUqR7719aDd3Bl3Icbnml5CKqzsI8

Czytaj dalej