Świetlica-to dla nas ważne!

Świetlica Środowiskowa z programem zajęć socjoterapeutycznych
działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
bierze udział w konkursie ogłoszonym przez  Fundację Aviva „To dla mnie ważne!”
Mamy tylko kilka dni, aby zdobyć Wasze głosy na naszą inicjatywę w konkursie!
Pomóżcie nam, aby nasi wychowankowie mogli nauczyć się spędzać czas kreatywnie.
Wspólnie możemy weprzeć ich rozwój, edukację, zdobywanie wiedzy, a także rozwijanie ich hobby i kompetencji!
Prosimy o poparcie naszej inicjatywy poprzez oddanie głosu klikając na poniższy link:

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1369,swietlica-to-dla-nas-wazne.html

Termin głosowania do dnia  10 czerwca 2017r.

Czytaj dalej

WIZYTA W RADIO NYSA FM

Dzisiaj złożyliśmy wizytę w Radio Nysa FM, wspólnie – kierownik oraz dwie uczestniczki świetlicy Klaudia i Marta –zachęcając słuchaczy do głosowania na nasz nowy projekt ogłoszony przez Fundację Aviva pod nazwą „ŚWIETLICA- TO DLA NAS WAŻNE” (link do głosowania poniżej). W trakcie wywiadu, który prowadziła sympatyczna dziennikarka radiowa Pani Dominika, opowiedzieliśmy o naszej świetlicy, o nowym projekcie, w którym planujemy odwiedzić Kraków, wioskę edukacyjną, zorganizować warsztaty o  zabytkach Nysy, a dodatkowo wziąć udział w  zajęciach sportowych.

Spędziliśmy miło czas, choć wcześniej, przed wywiadem, stres był. Ale taki pozytywny! Dziękujemy!

Prosimy o wsparcie w głosowaniu do 10 czerwca 2017r.

Link do glosowania:
http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1369,swietlica-to-dla-nas-wazne.html

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Czym są uzależnienia behawioralne?

Uzależnienie, rozumiane jako poważne i niebezpieczne zaburzenie zdrowia jednostki, może pojawić się w obszarze wielu zachowań, które należą do normalnego, a nawet podstawowego dla życia sposobu postępowania. Tak więc w pewnych okolicznościach nałogową i niebezpieczną formę mogą przyjmować zachowania związane z odżywianiem się, życiem seksualnym, z wykonywaniem pracy, z ćwiczeniami fizycznymi, a nawet z uprawianiem gier.  Jakie wspólne elementy można odkryć, porównując tak różne odmiany nałogowych zaburzeń?

Czytaj dalej

Opolska Niezapominajka – konkurs dla organizacji pozarządowych

Już po raz dziewiąty Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Opolska Niezapominajka” –  dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego minionego roku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2016 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Kandydatów do tytułu „Opolska Niezapominajka 2016” można zgłaszać do 12 czerwca

– zgłaszać mogą

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

 

Szczegóły
http://www.opolskie.pl/nagrody-dla-organizacji-pozarzadowych/

DAJ SOBIE SZANSĘ! ZAWALCZ O SIEBIE

Świetne możliwości dla osób:

  • w wieku od 18 do 64 lat;
  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których został ustalony III profil pomocy;
  • lub niepracujących niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • mieszkających w jednej z gmin województwa opolskiego

Pomożemy Ci m.in. poprzez:

  • Indywidualnie dobraną do Twoich potrzeb, bezpłatną pomoc specjalistów z różnych
    dziedzin (m.in. doradztwo prawne, psychologiczne, zawodowe)
  • Udział w kursach komputerowych, obsługi programów multimedialnych, kas fiskalnych itp.
  • Kursy i szkolenia zawodowe
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas trzymiesięcznych staży zawodowych

Ulotka

,,Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Asystenci rodziny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie uczestniczą w  szkoleniu organizowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pt. ,,Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zakresem programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny. Udział w szkoleniu  pozwoli na wzbogacenie warsztatu pracy asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy i zaprojektowanie działań nakierowanych na dalszą profesjonalizację.