KASA OPS NIECZYNNA OD 10.08.2020 DO ODWOŁANIA

ŚWIADCZENIOBIORCÓW PROSI SIĘ O WSKAZANIE KONT BANKOWYCH CELEM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będą:
- przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku,
- a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Dobry Start 300 plus. Kiedy złożyć wniosek:
- od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek elektronicznie przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w formie papierowej.

LISTA BANKÓW PRZEZ KTÓRE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK 300+

Złożenie wniosku "Dobry Start 300+" w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub Portal PUE ZUS możesz złożyć wnioski elektroniczne na: 500+, 300+, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie nie wysyła wiadomości SMS oraz e-maili z prośbą o podanie danych osobowych do wypłaty świadczeń. Jeżeli otrzymali Państwo taką wiadomość - może to być próba oszustwa.

Nie udziela się informacji telefonicznej w sprawie terminów wypłat świadczeń, która jest dostępna na stronie:

Terminy wypłat

 • MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY

  MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY

  Działający w ramach projektu pn. „Nie-Sami-dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających...
 • Życzenia noworoczne

  Życzenia noworoczne

  W tak wyjątkowym dniu przyjmijcie życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Niech będzie czasem radosnym i...
 • Sylwester

  Sylwester

  Sylwester nie jest zwyczajną nocą, więc musimy spędzić ją inaczej. Jest to czas, który powinniśmy...
 • Asystent rodziny

  Asystent rodziny

  INFORMACJA Nr 11/2020  z dnia 29.12.2020r.   W związku z realizacją projektu partnerskiego pn...
 • Wsparcie dla osób potrzebujących

  Dnia 22 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie  otrzymał  produkty spożywcze  z długim...
 • Mieszkanie chronione na terenie miasta Nysa

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje,  że w ramach zadania „Dostosowanie istniejącej...
 • Życzenia świąteczne

  Życzenia świąteczne

  Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących...
 • ŚWIETLICA SOCJALNA INFORMUJE

  Od dnia 23.12.2020r. do dnia 15.01.2021r. zajęcia zdalne z dziećmi prowadzone będą  przez kadrę...
 • NAUKA ZDALNA, A NASZ KRĘGOSŁUP

  NAUKA ZDALNA, A NASZ KRĘGOSŁUP

  Niestety nauka zdalne nie jest sprzymierzeńcem naszego kręgosłupa. Godziny spędzane przed...
 • Cyfrowy wolontariusz

  Pandemia koronawirusa spowodowała, że kompetencje cyfrowe stały się tak potrzebne jak nigdy dotąd...
 • Dzień bez przekleństw

  Dzień bez przekleństw

  Przekleństwo, to według słownika języka polskiego wulgarne lub obelżywe słowo, używane dla...
 • Świąteczne paczki

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dziękuje Kołu Łowieckiemu ,,Szarak'' za przygotowanie...
 • Barbórka

  Barbórka

  Święta Barbara, która swoje imieniny obchodzi 4 grudnia, jest patronką dobrej śmierci i trudnej...
 • MIKOŁAJKI

  MIKOŁAJKI

  Święty Mikołaj w swoim czerwonym stroju z workiem pełnym prezentów - tak Mikołaja wyobrażają sobie...
 • OSOBISTY PLAN AWARYJNY

  Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być...
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje dla klienta

Pomoc środowiskowa i świadczenia

Zespół Świadczeń - wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także  zadania wynikające z ustaw:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

Przejdź do działu >>

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Dział zajmuje się przyznawaniem świadczeń takich jak: zasiłek rodzinny oraz wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”), świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie „za życiem”, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze

Przejdź do działu >>

Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje. Świadczone są przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje. Dział zajmuje się także przeprowadzaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do umieszczenia osób potrzebujących w domach pomocy społecznej oraz ŚDS

Przejdź do działu >>

Dział usług opiekuńczych oraz Domów Pomocy Społecznej
Świetlica socjalna

Świetlica socjalna

Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej jako placówka wsparcia dziennego, prowadząc zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Pomaga dzieciom w nauce, zachęcając je do rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności oraz edukacji profilaktycznej. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologa pomagają wychowankom uczyć się właściwych zachowań społecznych oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i poznać samego siebie.

Przejdź do działu >>

Noclegownia i Ogrzewalnia

Od 01 stycznia 2018r udzielaniem schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Nysa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię. Z usług ww. placówki mogą korzystać zarówno kobiety i mężczyźni, a jej siedziba znajduje się w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7. Noclegownia i Ogrzewalnia jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Noclegownia przeznaczona jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy osobom bezdomnym, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego. Natomiast Ogrzewalnia zapewnia możliwość skorzystania z krzesła lub ławki aby w cieple na siedząco spędzić czas, w okresie gdy noclegownia jest zamknięta.

Przejdź do działu >>

Świetlica socjalna
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej ma na celu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności integracji i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Ma pomóc w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Oraz samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Przejdź do działu >>


Inkubator organizacji społecznych

Podstawowym działaniem Inkubator Organizacji Społecznych jest kształtowanie umiejętności związanych z organizowaniem społecznym mieszkańców, a także obsługa organizacji pozarządowych. Inkubator Organizacji Społecznych w swojej działalności jest skierowany do osób, które poszukują wsparcia, potrzebnego do realizacji inicjatyw społecznych.

Przejdź do działu >>

Inkubator organizacji społecznych
Inkubator organizacji społecznych
Klub Integracji Społecznej

Programy i Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach swojej działalności realizuje projekty, na które fundusze pozyskał zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

Przejdź do działu >>


Informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Klub Integracji Społecznej
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie