KASA OPS NIECZYNNA OD 10.08.2020 DO ODWOŁANIA

ŚWIADCZENIOBIORCÓW PROSI SIĘ O WSKAZANIE KONT BANKOWYCH CELEM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będą:
- przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku,
- a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub Portal PUE ZUS możesz złożyć wnioski elektroniczne na: 500+, 300+, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie nie wysyła wiadomości SMS oraz e-maili z prośbą o podanie danych osobowych do wypłaty świadczeń. Jeżeli otrzymali Państwo taką wiadomość - może to być próba oszustwa.

Nie udziela się informacji telefonicznej w sprawie terminów wypłat świadczeń, która jest dostępna na stronie:

Terminy wypłat

 • Wychowawca

  Informacja nr 01/2021 z dnia 01.03.2021r.   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 48-303 Nysa, ul...
 • Wiosna

  Wiosna

  Do nas zawitała już wiosna
 • Zdrowe odżywianie

  Zdrowe odżywianie

  Kochani, dziś mamy dla was trochę informacji o zdrowym odżywianiu.
 • Nabór w ramach EOG Program aktywni obywatele

  Głównym założeniem programu jest  trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój...
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W związku z zorganizowanym w dniach 22-26 lutego 2021 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...
 • INFORMACJA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w...
 • Dzień listonoszy i doręczycieli przesyłek

  Dzień listonoszy i doręczycieli przesyłek

  Dziś swoje święto obchodzą listonosze i doręczyciele przesyłek. Każdy z nas spotkał nie raz...
 • Krzyżówki

  Krzyżówki

  Witajcie drodzy, dziś przywitało nas piękne słoneczko, choć mrozik też spory. Przed Wami kolejny...
 • Walentynki

  Walentynki

  Dziś przedstawię Wam krótką historię związaną z Walentynkami. Jest  to święto, które obchodzi się...
 • Łamigłówki

  Łamigłówki

  Witajcie moi drodzy, mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Za oknem piękna biała zima, ale...
 • Skąd się wziął tłusty czwartek? Tradycje, zwyczaje

  Skąd się wziął tłusty czwartek? Tradycje, zwyczaje

  Czy wiecie skąd się biorą pączki w naszych domach? Niektóre mamy czy babcie pieką same, ale wielu...
 • BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

  BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

  Mamy nadzieje, że pamiętacie nasze zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Teraz  w...
 • Zimowe zagadki

  Zimowe zagadki

  Witajcie moi drodzy, czyż nie przepiękna zima za oknami nastała? Może przysporzyła wielu nam...
 • Sporty zimowe

  Sporty zimowe

  Chociaż śnieg i mróz potrafią nieraz utrudnić nam życie, to stwarzają też świetną okazję do...
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje dla klienta

Pomoc środowiskowa i świadczenia

Zespół Świadczeń - wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także  zadania wynikające z ustaw:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

Przejdź do działu >>

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Dział zajmuje się przyznawaniem świadczeń takich jak: zasiłek rodzinny oraz wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”), świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie „za życiem”, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze

Przejdź do działu >>

Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje. Świadczone są przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje. Dział zajmuje się także przeprowadzaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do umieszczenia osób potrzebujących w domach pomocy społecznej oraz ŚDS

Przejdź do działu >>

Dział usług opiekuńczych oraz Domów Pomocy Społecznej
Świetlica socjalna

Świetlica socjalna

Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej jako placówka wsparcia dziennego, prowadząc zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Pomaga dzieciom w nauce, zachęcając je do rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności oraz edukacji profilaktycznej. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologa pomagają wychowankom uczyć się właściwych zachowań społecznych oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i poznać samego siebie.

Przejdź do działu >>

Noclegownia i Ogrzewalnia

Od 01 stycznia 2018r udzielaniem schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Nysa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię. Z usług ww. placówki mogą korzystać zarówno kobiety i mężczyźni, a jej siedziba znajduje się w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7. Noclegownia i Ogrzewalnia jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Noclegownia przeznaczona jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy osobom bezdomnym, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego. Natomiast Ogrzewalnia zapewnia możliwość skorzystania z krzesła lub ławki aby w cieple na siedząco spędzić czas, w okresie gdy noclegownia jest zamknięta.

Przejdź do działu >>

Świetlica socjalna
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej ma na celu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności integracji i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Ma pomóc w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Oraz samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Przejdź do działu >>


Inkubator organizacji społecznych

Podstawowym działaniem Inkubator Organizacji Społecznych jest kształtowanie umiejętności związanych z organizowaniem społecznym mieszkańców, a także obsługa organizacji pozarządowych. Inkubator Organizacji Społecznych w swojej działalności jest skierowany do osób, które poszukują wsparcia, potrzebnego do realizacji inicjatyw społecznych.

Przejdź do działu >>

Inkubator organizacji społecznych
Inkubator organizacji społecznych
Klub Integracji Społecznej

Programy i Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach swojej działalności realizuje projekty, na które fundusze pozyskał zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

Przejdź do działu >>


Informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Klub Integracji Społecznej
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie