„Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”

Pracownicy socjalni Ośrodka  Pomocy Społecznej w Nysie aktywnie uczestniczą  w rekrutacji beneficjentów do projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”. Realizacja projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 23 marca 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu. Proponowane przez realizatorów działania projektu cieszyły  się  zainteresowaniem.

Czytaj dalej

„Bezpieczny i Świadomy Senior”

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zaangażowali się w cykl działań profilaktycznych pt. „Bezpieczny i świadomy senior” organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nysie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Nysie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Działania profilaktyczne pt. „Bezpieczny i świadomy senior”, obejmują  zakres zagadnień dotyczących najczęściej popełnianych przestępstw i oszustw na osobach starszych, jak również  omówione są problemy i zagrożenia seniorów na drodze.

CKZ i U wraz z PWSZ przekazują cenne wskazówki na temat pierwszych oznak chorób jakie mogą dotykać osoby starsze.

Ponadto  poruszony jest temat bezpieczeństwa pożarowego w domu przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto w spotkaniach uczestniczy  dzielnicowy z danego rejonu, który odpowiada na nurtujące pytania mieszkańców.

„Metamorfoza – Wiosenny Zryw”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczął działania mające na celu wsparcie rodzin wieloproblemowych poprzez wprowadzenie warsztatów wpływających na wzrost kompetencji rodzicielskich i społecznych. Warsztaty będą prowadzone przez psychologów ściśle współpracujących z asystentami rodzin oraz pracownikami socjalnymi. Do udziału w warsztatach w pierwszej kolejności zostaną skierowane rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny.
Celem warsztatów z rodzicami jest:

 • wzmocnienie samooceny matek i nabranie pewności siebie, a także nabranie wiary
  we własne możliwości, zadbanie o swój wizerunek,
 •  nabycie dobrych nawyków,
 •  nabycie kompetencji komunikacyjnych oraz z zakresu asertywności (zw. wyznaczanie granic)
 •  nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej i w stresie
 •  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i budowania więzi oraz zdrowych relacji
 • kształtowanie prawidłowych postaw psychospołecznych;
 • budowanie dobrej współpracy na linii: rodziny – asystent – pracownik socjalny,
  psycholog

W celu zapewnienia warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia, budowania
własnego wizerunku oraz modelowania kreatywnych form spędzania czasu wolnego
zostanie nawiązana współpraca z różnymi instytucjami jak również będą poszukiwani sponsorzy chętni zaangażować się w  Naszą inicjatywę.

Czytaj dalej

Podaruj książce nowe życie

„Podaruj książce nowe życie” –  na pomysł akcji wpadły dzieci wraz z pracownikami Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w partnerstwie z  Biblioteką Pedagogiczną Filia w Nysie. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych. Projekt polega na zbiórce książek zapomnianych i zalegających na półkach naszych domów oraz wzbogacenie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Filia w Nysie. Każdy mógł przyjść, przynieść przeczytaną lub już niepotrzebną książkę i zostawić ją w świetlicy. Następnie zgromadzone książki zostały przekazane do wyżej wymienionej Biblioteki Pedagogicznej.

Czytaj dalej

JĘZYKA ANGIELSKIEGO WARTO SIĘ UCZYĆ

Wychowankowie świetlicy uczą się  języka angielskiego na co dzień, czy to w   przedszkolach, czy szkołach. Aby móc utrwalić poznany materiał oraz uzyskać poradę przy odrabianiu zadania domowego, studenci filologii angielskiej PWSZ wraz z wykładowcą akademickim Panią dr Anną Konieczną zaoferowali swoją pomoc naszym wychowankom.

Spotkania odbywają się cyklicznie, co tydzień i trwać będą do końca czerwca.  Wymaga to jednak pracy i wytrwałości z obu stron, gdyż studenci wcielają się w rolę nauczycieli i indywidualnie pomagają  dzieciom, które są przecież w różnym wieku. Zajęcia cieszą się dużą frekwencją, a dotarcie do budynku filologii angielskiej, jest realizowane w  formie szybkiego spaceru, aby móc zdążyć na ciekawe zajęcia.

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – kwiecień 2017

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

04.04.2017 roku

05.04.2017 roku

06.04.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Zorientowani na biznes

„Zorientowani na biznes – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w województwie opolskim”.

Program skierowany jest do osób:

-powyżej 29 roku życia,
-bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
-zamieszkujących teren województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
-w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Czytaj dalej

„Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że projekt „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”, przygotowany w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2017” został pozytywnie zaopiniowany przez Opolski Urząd Wojewódzki i skierowany do dalszej oceny do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Stypendia SPES – informacje 2017

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Czytaj dalej