Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

„Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dbając o poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie od czerwca  2018 roku  przystąpił do realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.” Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
w rodzinie” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

 

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania:

 • Utworzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy W ramach Punktu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje ze specjalistami tj.: radca prawny, psycholog, terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Stworzenie grupy wsparcia w rodzinie dla ofiar przemocy
 • Przeprowadzenie treningu kompetencji w rodzinie dla sprawców przemocy
 • Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść dla członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i osób dorosłych
 • Integracja rodzin – nauka asertywnych zachowań praca w terenie – jednodniowa nieszablonowa forma oddziaływań terapeutycznych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
 • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje. Szkolenia skierowane dla członków Grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny pracujący w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Całkowita wartość projektu wynosi 38.370,00  w tym wkład własny Gminy Nysa stanowi 11.570,00.  Projekt „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”
jest dofinansowany w kwocie 26.800,00 w ramach
Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018  

Okres realizacji projektu : czerwiec- grudzień 2018

PIKNIK PATRIOTYCZNY MIĘDZYPOKOLENIOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wspólnie z Dziennym Domem Pobytu  im. Jerzego Kozarzewskiego oraz Biblioteką Pedagogiczną oddział w Nysie zorganizowali piknik patriotyczny nawiązujący do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pn. „Droga do wolności -wspominamy, pamiętamy…”

Zabawa odbyła się w pięknym ogrodzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie, przy muzyce wodzireja,  a towarzyszyły pląsy i tańce. Wspólnie zatańczony Polonez, który jest naszym tańcem narodowym oraz wystawa publikacji książkowych zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną dotyczyła  100 lat niepodległości Rzeczypospolitej i wydarzeń historycznych. Zaproszone Kurkowe Bractwo Strzeleckie, przedstawiło swoją historię oraz zaprezentowało ekspozycję białej broni. Dzieci ze świetlicy miały możliwość uczestniczenia w zabawach zorganizowanych  przez Bractwo Kurkowe. Dużą atrakcją był wspólnie namalowany portret Józefa Piłsudskiego.

Wspólna zabawa miała charakter patriotycznym, edukacyjny oraz integracji międzypokoleniowej.

Czytaj dalej

Poszukujemy wolontariuszy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że nadal trwa nabór osób na wolontariuszy do Działu Usług Opiekuńczych. Potrzebne są osoby, które w ramach projektu: ,, Rozwój systemu wsparcia społecznego w środowisku zamieszkania skierowanego do niesamodzielnych osób starszych korzystających z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie- obszar edukacja ’’ będą odwiedzać osoby leżące, niedowidzące, samotne, poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich i spędzać z nimi swój czas. Odwiedziny będą miały miejsce raz w miesiącu w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Wolontariusze zostaną przeszkoleni przez specjalistów m.in. w zakresie psychologii, pielęgnacji osób starszych, wyczulania seniorów podczas rozmów na tematy bezpieczeństwa w domu.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chętnie podzielą się z drugim człowiekiem swoim czasem, a przede wszystkim sercem od poniedziałku do piątku w godzinach 9-10, pokój nr 26 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie KEN 1A do koordynatora projektu Anny Włodarczyk.

Czytaj dalej

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE

Realizowanego w ramach projektu pn. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
w rodzinie” z  Programu Osłonowego, „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018

Harmonogram konsultacji w ramach projektu  na miesiąc  lipiec 2018r.

 

         Dyżur pełni            Dzień  tygodnia     Godziny
     Psycholog   Poniedziałek –  02.07.

                         –  09.07.

                         –  16.07.

                         –  23.07.

                         –  30.07.

 16.00 – 17.00

 

     Pracownik Socjalny   Wtorek        –  17.07.

                         –  24.07.

                         –  31.07.

 15.00 – 16.00
     Terapeuta ds. uzależnień   Środa           –  04.07.

                         –  11.07.

                         –  18.07.

                         –  25.07.

 15.00 – 16.00
      Radca Prawny   Czwartek    –  05.07.

                         –  12.07.

                         –  19.07.

                         –  26.07.

 15.00 – 16.00
      Specjalista ds. Przemocy   Piątek          –  06.07.

                         –  13.07.

                         –  20.07.

                         –  27.07.

 16.00 – 17.00

KOLONIE SOCJOTERAPEUTYCZNE NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zorganizował bezpłatne kolonie socjoterapeutyczne skierowane do 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży, których rodziny korzystają z pomocy Ośrodka

Organizacja wypoczynku do Rzucewa, położonego w pobliżu Gdańska, połączona została  wraz z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych skierowanym do dzieci i młodzieży. Jest uzupełnieniem całorocznej pracy  z dziećmi prowadzonej w świetlicy socjalnej funkcjonującej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. W ofercie kolonii został ujęty bogaty program turystyczno – kulturalny, w tym wycieczki m.in. do Trójmiasta, Wejherowa, Władysławowa, Rozewia, do Ocean Parku –spacer po dnie oceanu, na Półwysep Helski, zwiedzanie Pucka, Swarzewa, Grot Mechowskich, rejs statkiem po otwartym morzu i, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, kąpiele morskie i słoneczne.

Zorganizowanie wypoczynku było możliwe dzięki finansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018.

POPŻ – podprogram 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 o możliwości odbioru skierowań na Podprogram 2018 r.

 

Skierowania będą przyjmowane pod adresem 48-300 Nysa, ul Wolności 9/1

począwszy od 9 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

w dniach:

poniedziałek godz. 8.00-11.00,

oraz czwartek godz. 14.00-17.00

osoba do kontaktu Pani Lucjanna Bąk-Marut tel. 600-472-503.

 

ZABAWA EDUKACYJNA NAD JEZIOREM NYSKIM

W dniu 16.06.2018r. w stanicy WOPR nad Jeziorem Nyskim, dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych działającej przy OPS Nysa oraz do świetlicy prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, łącząc  wspólnie działania na zasadzie porozumienia o współpracy na rzecz wspierania dzieci oraz ich rodzin, razem bawili się i  edukowali na temat poznawania „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu letniego- wykład i  praktyka” w ramach programu DAR SERCE realizowanego w 2018r. przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, jako powierzenie realizacji zadania zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

W integracji brało udział 93 dzieci i młodzieży oraz ich rodzice, a także kadra obu świetlic, wolontariusze i pracownicy OPS. Edukację poprowadzili  sierż. sztab. Tylecki Ryszard, sierż. Aleksander Redziak, sierż. Michalak Mateusz; WOPR: ratownicy – Piotr Furca, Kamila Batog, Mariusz Mazurkiewicz, Jarosław Białochławek.

Dzieci brały udział w konkursie na temat  zasadach bezpiecznej kąpieli i wypoczywania nad wodą, pływały łódkami, jeździły kładem, zjadły smaczny obiad oraz pieczoną kiełbasę i zażywały kąpieli wodnej, w tym również obserwowały  egzamin praktyczny kandydatów na ratowników.

Do domu wróciły szczęśliwe i radosne, a także zaopatrzone w wiedzę  na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych  nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Doradztwa zawodowego Terapii uzależnień oraz Mediacji.

Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie celu zawodowego
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pomoc w znalezieniu pracy
 • Godzenie życia rodzinnego z pracą
 • Warsztaty motywacyjne
 • Warsztaty ta temat rynku pracy

Terapeuta  ds. uzależnień:

 • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, Internetu, hazard)
 • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
 • Wsparcie psychologiczne

Mediator:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
 • Unormowanie stosunków w rodzinach
 • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
 • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich  i rodzinnych

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny   jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

 Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email : opsnysa@op.pl

 

Zatrudnienie ww. specjalistów finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.