KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

 

Termin składania ofert: 28.08.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Nie daj się oszukać!

Opolska Policja otrzymała po raz kolejny informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia.

Pamiętajmy, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać. Jeżeli mamy podejrzenia, że ktoś próbuje nas oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Świadczenia dla rodzin online

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Aby ułatwić polskim rodzinom ubieganie się o wsparcie, wprowadziliśmy jeden, wspólny termin, z początkiem którego można składać wnioski o świadczenia. Dotyczy to świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć osobiście w gminie albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl  albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Przez Emp@tię możesz złożyć wniosek nie tylko na świadczenie wychowawcze (500+), ale także o wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

O jakie świadczenia dla rodzin można wnioskować przez Emp@tię?

 • świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,
 • zasiłek rodzinny – na nowy okres zasiłkowy,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – na nowy okres świadczeniowy,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego –  na nowy okres świadczeniowy.

Czytaj dalej

Upały niebezpieczne dla seniorów

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.

W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. W podeszłym wieku zaczynają występować zaburzenia w odczuwaniu pragnienia. Dodatkowo przygotowanie napoju może czasem sprawić trudność osobom starszym. Dlatego pamiętajmy w upalne dni o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.

Czytaj dalej

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia  można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MRPiPS pod linkiem

Poniżej znajduje się informator oraz plakat dotyczący programu 500+

informator

Czytaj dalej

„Rodzimy w opolskim”

Projekt unijny „Rodzimy w opolskim” kierowany jest do wszystkich mieszkanek naszego województwa, szczególnie ciężarnych, matek i ich dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.

Program już działa i potrwa do 2019 roku. Na rzecz kobiet świadczone są różnorodne usługi, w tym:
– spotkania edukacyjne dla ciężarnych, które nie ukończyły 21. tygodnia ciąży,
– przeprowadzanie badań prenatalnych wśród kobiet, które nie ukończyły 35. roku życia,
– ponadstandardowa opieka położnej,
– poradnictwo laktacyjne,
– wsparcie rozwoju dziecka między innymi w zakresie rozwoju psychosomatycznego,
– wsparcie dla rodziców doświadczonych stratą dziecka i oczekujących dziecka z wadą letalną,
– szczepienia przeciwko pneumokokom,
– telefon dla życia i dom życia, czy całodobowy „telefon zaufania”, pod którym kobieta otrzyma pomoc i/lub zostanie pokierowana w miejsce, gdzie uzyska wsparcie psychologiczne, materialne, prawne itp.

Czytaj dalej

10. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – przeznaczamy 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci z obszarów wiejskich

 • Po raz 10. organizujemy nabór wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek !”. Czekamy na Wasze wnioski do 12 września 2017 r.
 • Napisz projekt, a możesz otrzymać nawet 10 tys. na realizację swojego pomysłu.
 • Kierujemy ofertę do organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury i sportu na terenie całej Polski.

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – przeznaczamy aż 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej