Akademia Rodzica

„Dobrym rodzicem nikt się nie rodzi,
Być dobrym rodzicem — uczymy się przez całe życie”

Bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły,
dając przy tym ogrom satysfakcji. Musimy jednak pamiętać, że naszym podstawowym
obowiązkiem, jako rodzica jest praca nad przygotowaniem dziecka do dorosłego życia.
Każdego dnia życie stawia nam kolejne wyzwania. Chcąc im podołać szukamy
sposobów by stawać się coraz lepszymi rodzicami.

Zespół asystentów rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
zaprasza rodziny objęte asystenturą oraz korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie które :

 • pragną wzmocnić swoją rolę w wychowaniu dziecka,
 • zwiększyć świadomość działań w obrębie kompetencji rodzicielskich
  i wychowawczych,
 • poznać skuteczne metody i narzędzia oddziaływania na rozwój dziecka,
 • chcące podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami na:

WARSZTATY I ZAJĘCIA INTEGRACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE
WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW ORAZ DZIECI

Warsztaty będą poruszać i zachęcać do odnajdywania nowych, ciekawych rozwiązań
w różnych sferach życia, inspirować do budowania pozytywnych relacji rodzinnych.
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, dwa razy w miesiącu w tut. Ośrodku, sali KIS
(nr 2). Prowadzone będą przez asystentów rodziny, psychologa tut. Ośrodka oraz
zapraszanych specjalistów z różnych dziedzin. Pierwsze spotkanie już w najbliższy
poniedziałek (16 października) o godzinie 13:30.

WARSZTATY W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ FILIA W NYSIE

W dniu 14 września w Pedagogicznej Bibliotece Województwie Filia w Nysie, odbyły się pierwsze  warsztaty w ramach realizowanego projektu. Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Łomnicka. Temat pierwszego spotkania dotyczył asertywności. W trakcie warsztatów dzieci wysłuchały bajkę „Rower Walentynki,” dowiedziały się czym jest asertywność, odgrywały scenki dotyczące zachowań asertywnych, wrogich i uległych.

Zajęcia prowadzone  są w ramach projektu „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanego z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowanego w  ramach działalności Świetlicy socjalnej z  programem zajęć socjoterapeutycznych

Czytaj dalej

WYSTAWA W BIBLIOTECE

Już po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w nyskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.  Tym razem powodem naszej wizyty była wystawa prac Wyspiańskiego w związku z Ogólnopolskim Dniem Czytania „Wesela” tegoż autora. Obok reprodukcji obrazów poety, które z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy, salę zdobiły również witraże, które przygotowaliśmy w nawiązaniu do witraży wykonanych przez tego wszechstronnie utalentowanego artystę.

Czytaj dalej

SIECIAKI-HEJT

W sierpniu rozpoczęliśmy cykl zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, oparty na programie Fundacji Dzieci Niczyje- pt. „Sieciaki.” We wrześniu odbyły się kolejne zajęcia w trakcie których poruszony został problem hejtu w Internecie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest hejt, wypowiedzieć się czy mieli kontakt z hejtem, obejrzeli również krótki film pt. „Zamiast hejtować, zyskaj przyjaciela.” Kolejne zajęcia już w październiku.

Czytaj dalej

MY I CROSS-FIT

Aktywność fizyczna to nieodłączny element zdrowego stylu życia, dzieci ze świetlicy o tym wiedzą i dlatego w dniu 16.09.2017r. tj. w sobotę rano stawiły się gotowe na zajęcia cross-fit. Zajęcia te mają za zadanie nie tylko mobilizować i zaszczepiać zamiłowanie do sportu wśród dzieci, ale uczy też cierpliwości, pokonywania własnej słabości, wiary w siebie, nie poddawania się ale i konsekwentnego dążenia do celu. Jest to też lekcja pozytywnej rywalizacji i pracy w grupie. Umiejętności przegrywania i wygrywania z szacunkiem wobec siebie i przegranych.

Zajęcia prowadzone  są w ramach projektu „Jedyni i niepowtarzalni” finansowanego z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowanego w  ramach działalności Świetlicy socjalnej z  programem zajęć socjoterapeutycznych

Czytaj dalej

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2017.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie od września ponownie podjął realizację projektu „Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – edycja 2017” sfinansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2018.

REAGUJ NA PRZEMOC!

CZY WIESZ, ŻE:
PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.
 • Nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami, znajomymi.
 • O tym, co się dzieje w Twoim domu, porozmawiaj z kimś, komu ufasz.
 • Pomyśl o sobie i bezpieczeństwie swoich bliskich.
 • Nie wahaj się!
 • Pamiętaj, masz prawo szukać pomocy w Sądzie, Prokuraturze i innych instytucjach pomocowych takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Centrum Pomocy
  w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nie obwiniaj się, jeżeli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc

Czytaj dalej

Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza.

Ośrodek Pomocy Społeczne w Nysie realizuje pilotażowy projekt pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza”, Projekt ma na celu wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz działania profilaktyczne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.

W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji dla osób niesłyszących z terenu Gminy Nysa z pracownikami socjalnymi oraz z psychologiem w miesiącach październik oraz listopad. Konsultacje odbywać się będą z udziałem tłumacza języka migowego.

Źródło finansowania: Gminny Program Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 – 2017.

Harmonogram

REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w Inkubatorze Organizacji Społecznych

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A 

REFERENT

 

Termin składania ofert: 25.09.2017

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie
Wyniki