Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że w październiku 2023 r. odbędą się  konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy
dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Konsultacje odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

03.10.2023 s. 2

10.10.2023 s. 2

24.10.2023 s. 2

31.10.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.10.2023 s. 2

12.10.2023 s. 2

19.10.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii    dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie. Więcej informacji poniżej:

bezp 07 20

W sierpniu 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przeprowadzi bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dyżury psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

sierpień 2023r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

01.08.2023 s. 2

08.08.2023 s. 1

22.08.2023 s. 2

29.08.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.08.2023 s. 2

10.08.2023 s. 2

17.08.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu:  77/447 23 70

Tags:

punkt logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” przeprowadził Kampanie lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. W trakcie kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zlecił przygotowanie spotu przeciwdziałającego przemocy w rodzinie – uświadamiającego osobom/rodzinom  dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.     

Link: spot przeciwdziałający przemocy w rodzinie – uświadamiający osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.

Produkcja:

Reżyseria – Sebastian Juszczyk

Scenariusz – Sebastian Juszczyk, Agnieszka Juszczyk

Zdjęcia – Paweł Maluśki

Muzyka -  Łukasz Palkiewicz

Wystąpili – Anna Kieca, Pola Kieca, Tosia Kieca

Produkcja – Juzz Media

Tags:

logo bezp przystan

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Nysa. Do jednych z tych działań należy realizacja zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. W związku z realizacją zadania uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, telefon zaufania oraz utworzono grupę samopomocową. W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne tj. psycholog, radca prawny, terapeuty ds. uzależnień. W związku z  uruchomienie telefonu zaufania osoby mogły uzyskać wsparcie socjalne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozyskać informacje na temat instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Natomiast poprzez utworzenie grupy samopomocowej osoby nauczyły się podejmować nowe decyzje oraz niwelować negatywne emocje. W ramach grupy samopomocowej przeprowadzono także kampanię lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. Miało to na celu uświadamianie osobą/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie jaki negatywny wpływ na ich życie rodzinne i społeczne ma zjawisko przemoc w rodzinie. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje  Sekcja ds. przemocy w rodzinie. Działalność Sekcji ds. przemocy ukierunkowana jest na wsparcie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą m.in. realizuje procedury „Niebieskiej Karty”. Ww. działania stanowią wsparcie dla osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Poprzez ich realizację poszerzono bazę usług na rzecz osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania przyczyniające się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Nysa.

logo bezp przystan

W ramach funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej poniżej znajdziecie Państwo dyżury specjalistów na październik 2022r.

 

w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

Harmonogram konsultacji na miesiąc październik 2022r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

12:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

Radca prawny

17.10.2022 (poniedziałek)

13:00-18:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.10.2022 (poniedziałek)

04.10.2022 (wtorek)

06.10.2022 (czwartek)

10.10.2022 (poniedziałek)

13.10.2022 (czwartek)

17.10.2022 (poniedziałek)

20.10.2022 (czwartek)

18:00-20:00

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

Koordynowanie grup samopomocowych 

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

04 październik 2023
13 wrzesień 2023
29 sierpień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie