Aktualności

punkt logo

W ramach zadnia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej.

Każda osoba, rodzina zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze może skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielają:

 • Psycholog
 • Radca Prawny
 • Terapeuta ds. uzależnień

Do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należy m.in.:

 • Zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.
 • Organizacja pomocy specjalistycznej m.in. psychologicznej, prawnej, terapeutycznej.
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów i w podjęciu dalszych działań.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

48-303 Nysa

Tel. 77 447 23 70

Tags:

flaga

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

Program Osłonowy

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

flaga

Nazwa zadania

„Zapewnianie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani”

DOFINANOWANIE
24 000.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
39 000.00 zł

Cel projektu:  zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.

W ramach zadania prowadzony będzie:

 • Punkt Interwencji Kryzysowej
 • Telefon zaufania
 • Grupy samopomocowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby, rodziny zagrożone lub dotknięte przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym:

 • dzieci i młodzież,
 • członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze.

Poprzez realizację projektu poruszane będą kwestie podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Zapewnione zostanie specjalistyczne poradnictwo, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychologiczna osobom, rodzinom dotkniętym przemocą. Ponadto rozwinie się funkcjonalność grup samopomocowych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

23 wrzesień 2022
23 wrzesień 2022
09 wrzesień 2022
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie