Aktualności

Już 23 czerwca 2022 r. w  godzinach 10.00-13.00 w Hali Nysa przy ulicy Sudeckiej 23 odbędą się Targi Pracy PARTNER. Setki ofert pracy w jednym miejscu.

 

Zachęcamy Państwa do informowania  swoich klientów o tym wydarzeniu.

 

Do odwiedzenia targów zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy, obywateli Ukrainy, młodzież oraz wszystkich tych, którzy planują zmianę zatrudnienia.


W ofercie m.in.:

 • Możliwość spotkania się z pracodawcami i okazja do rozmowy w przyjaznej atmosferze. Możesz to potraktować jako wstępną rozmowę kwalifikacyjną,
 • Szansa złożenia CV u wielu pracodawców jednocześnie,
 • Szansa na poznanie aktualnego zapotrzebowania na pracowników w powiecie i nie tylko. Być może nie musisz przeprowadzać się do innego miasta, by znaleźć pracę marzeń. Na targach możesz dowiedzieć się, jakie firmy w pobliżu, aktualnie prowadzą rekrutacje.
 • Możliwość zapoznania się z ofertami staży i praktyk.

 
W specjalnie przygotowanej strefie będzie umożliwione skonsultowanie CV oraz listu motywacyjnego z profesjonalistą.

www plakat targi 2022

Tags:

Rodzicem jest się przez całe życie. To trudna rola, która wymaga nie lada wysiłku i reagowania na bieżące problemy. Często jednak nie zostaliśmy wyposażeni w odpowiednie narzędzia oraz umiejętności, by świadomie wychowywać dzieci. To niezwykle ważne, by aktywnie wspierać i odpowiadać na ich potrzeby. Dzięki temu lepiej funkcjonują, uczą się samodzielności, rozwiązywania problemów i są przygotowane do radzenia sobie w dorosłym życiu.

Kurs kompetencji rodzicielskich został oparty na metodzie wychowawczej Pozytywnej Dyscypliny, co pomaga rodzicom rozwijać potrzebne umiejętności oraz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie:

 • budowania relacji z dzieckiem opartej na bliskości, szacunku i empatii,
 • poprawnej komunikacji w rodzinie,
 • sprzyjaniu prawidłowemu rozwojowi dziecka,
 • budowania wewnętrznej motywacji dziecka oraz innych przydatnych umiejętności życiowych,
 • rozumienia trudnych zachowań,
 • stawiania granic,
 • negatywnych konsekwencjach kar/gróźb/krzyków/szlabanów,
 • kontrolowania emocji w trudnych rodzicielskich sytuacjach.

Podczas kursu uczymy rodziców, jak rozumieć emocje, dostrzegać potrzeby swoje i dziecka. Dodatkowo wyposażymy ich w praktyczne i łatwe narzędzia, które mogą stosować na co dzień w trudniejszych sytuacjach – bez kar i awantur.

Kurs jest zgodny z najnowszą wiedzą psychologiczną. Po ukończeniu wystawiamy zaświadczenia.

Kurs obejmuje 3 dni (łącznie 25 godzin):

I termin: 29-31 lipca 2022

II termin: 23-25 września 2022             

III termin: 18-20 listopada 2022

Kurs odbędzie się po zebraniu grupy minimum 6 osób.

Cena: 400 zł za osobę; 650 zł pary

Miejsce: Pracownia Rozwoju Rodziny (Nysa, ul. Rodziewiczówny 15)

Dla kogo:

- dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi,

- dla rodziców objętych zaleceniem sądowym,

- dla rodziców objętych nadzorem kuratora.

Program kursu:

 • Jak wychować dziecko z szacunkiem?

O postawie rodzicielskiej pełnej szacunku, współpracy, jak i uprzejmości i stanowczości jednocześnie. O umiejętnościach życiowych i społecznych oraz najczęstszych wyzwaniach rodzicielskich.

 • Wychowanie to tylko czubek Góry Lodowej

O „trudnych” zachowaniach dzieci i o przekonaniach, które za nimi stoją.

 • Jak relacje w rodzinie wpływają na dziecko?

O wpływie, jaki mają na dziecko relacje rodzinne oraz funkcjonowanie rodziny. Spotkania rodzinne jako skuteczne Narzędzie Rodzicielskie.

 • Relacja i metody wychowawcze

Jak budować bliskość i zaufanie zamiast dystans i wrogość. Konsekwencje tradycyjnych kar i narzędziach, które mogą je zastąpić.

 • Emocje i potrzeby

O zaspakajaniu fundamentalnych potrzeb dziecka.

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania dziecka

Nauka o rozwoju dziecka oraz o budowie i funkcjonowaniu mózgu.

 • Jak zapanować nad złością dziecka?

O sposobach radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach z dziećmi.

Prowadząca: Paulina Sobek, pedagog rodzinny z wieloletnim stażem w pracy na rzecz rodzin z trudnościami w wychowywaniu, w tym także deficytami rozwojowymi, specjalista poradnictwa rodzinnego, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, członek Positive Discipline Association. Prowadzi liczne konsultacje indywidualne dla rodziców i warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich. Wspiera także dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, szkolnym.

Osoba do kontaktu:

Roksana Jasińska

Tel. 667 397 171

Tags:

Wzorem lat ubiegłych  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Celem konkursu Kierunek Nowe FIO 2022 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, tzn. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania.

Poprzez realizację programu i dofinansowanie (do 6000,00 zł!) ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców wokół działań o charakterze dobra wspólnego.
Wspieramy działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.


Chcemy, aby każdy obywatel czuł, że może zrobić coś dla siebie i ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego też formuła konkursu dopuszcza do realizacji zadań nie tylko podmioty prawne, ale również nieformalne grupy obywateli. 

Jeżeli jest możliwość,  proszę o udostępnienie załączonego  plakatu na Państwa  stronie internetowej / profilu FB. Dzięki temu informacja o konkursie dotrze do organizacji pozarządowych oraz społecznych działaczy z terenu gminy, którzy na rozwój organizacji i działania lokalne mogą otrzymać do 6000,00 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie https://ocwip.pl

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie