Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych, które odbędzie się 29 lipca o godz. 10:00. Tematem spotkania będzie program grantowy, który ma na celu przyznanie grantów na wypracowanie innowacji społecznych, dotyczących poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji.

PROGRAM SPOTKANIA:

» Podstawowe dane o programie grantowym

» Kto może się ubiegać o grant?

» Ścieżka wsparcia w projekcie z podziałem na etapy » Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 » Czym są innowacje społeczne?

» Przykłady innowacji społecznych

» Sesja pytań i odpowiedzi

» Podsumowanie spotkania

Prowadzący spotkanie:

Małgorzata Sielska – absolwentka dwóch kierunków historii i administracji, animator i doradca biznesowy, od 12 lat związana z III sektorem, od 5 lat realizuje doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych, społecznik, kierownik projektów w zakresie pomocy społecznej, ekspert ds. innowacji w projektach międzynarodowych i krajowych.

Małgorzata Święch – absolwentka prawa, ekspert ds. ekonomii społecznej i innowacji społecznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i szkoleniach z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji miękkich, ekonomii społecznej, dostępności.

Wszelkie informacje przesyłamy w załączniku, jednocześnie zachęcając do spotkania on - line, na którym szczegółowo odpowiemy na Państwa pytania dotyczące programu.

Prosimy o potwierdzenie obecności na formularzu zgłoszeniowym, który należy wysłać do

28 lipca do godziny 12:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie oraz link z dostępem do niniejszego wydarzenia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Informacja

Zaproszenia

Tags:

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Kto może się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Jak się zgłosić?

  • osobiście
  • pocztą tradycyjną
  • pocztą elektroniczną

 

Szczegółowe informacje

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

Plakat rodzina wspierająca 1

Tags:

W dniu 30 czerwca 2021 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Pani Kamila Ferdyn odebrała honorowy tytuł „Ogrodnika Drzewa Życia”  przyznawany  instytucjom,  które działają na rzecz rodzin  z dziećmi. Certyfikat dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie „ Ogrodnik Drzewa Życia 2021” to prestiżowe wyróżnienie wręczane przez Stowarzyszenie Ambasady Sukcesu. Pani Dyrektor Kamila Ferdyn podczas uroczystości składała ogromne podziękowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za zaangażowanie  oraz za wspaniałą pracę zespołową.

certyfikat

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie