Aktualności

Czy czujesz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności dzieciom, które tego potrzebują? To idealny moment, aby Twoje dobre intencje stały się rzeczywistością!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie poszukuje kandydatów dopełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Jeśli masz w sercu miejsce dla tych wyjątkowych małych istnień, to jesteśmy miejscem, gdzie możesz spełnić swoje marzenia obyciu rodzicem zastępczym.

 

🌼 Kto może zostać rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka? 🌼

✅ Małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, która gwarantuje należyte sprawowanie pieczy zastępczej.

✅ Osoby niepozbawione władzy rodzicielskiej, bez ograniczeń lub zawieszenia władzy rodzicielskiej.

✅ Osoby, które wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek został nałożony.

✅ Osoby, które nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych.

✅ Osoby zdolne do zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem, z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

🏡 Rodzaje rodzin zastępczych w Polsce: 🏡

 

👨‍👩‍👧‍👦 Spokrewnione

🤝 Niezawodowe

👩‍⚕️ Zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne

🏡 Rodzinne domy dziecka

 

🤝 Wsparcie dla rodzin zastępczych: 🤝

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, w tym:

👛 Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

🤗 Koordynatora/specjalistę pracy z rodziną/opiekuna

🧠 Psychologa

📚 Szkoleń i konsultacji

 

🏠 Wsparcie dla rodzinnego domu dziecka (kółeczko z domkiem): 🏠

Jeśli chcesz prowadzić rodziny dom dziecka, ale nie masz odpowiednich warunków mieszkaniowych, oferujemy przestronne, umeblowane i wyposażone mieszkanie w Otmuchowie.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to odpowiedzialna i wymagająca praca, ale także satysfakcjonująca misja. 🌈

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej i prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie www.pcprnysa.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa, lub pod numerem telefonu 77 400 55 86 lub 725 317 170.

Razem możemy stworzyć lepszą przyszłość dla tych wyjątkowych dzieci. 🌟

 

 

Spotkanie dla Zainteresowanych Tematem Rodziny Zastępczej 🌟

🗓️ 28-29 października 2023 r.

🕗 Godziny: 8:00 - 14:00

📍 Urząd Miejski w Nysie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie serdecznie zaprasza do dołączenia do naszego wyjątkowego wydarzenia, gdzie dowiesz się więcej o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej i prowadzeniu rodzinnych domów dziecka.

 

🤔 Chcesz pomagać dzieciom, które tego potrzebują?

🤝 Interesuje Cię, jakie wsparcie możesz otrzymać?

💡 Zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie?

 

🏠 Przyjdź i poznaj odpowiedzi na te pytania oraz dowiedz się, jak możesz zmieniać życie dzieci i pomagać im w budowaniu przyszłości.

 

🌐 Więcej informacji na  pcprnysa.pl

📞 Kontakt: 77 400 55 86 lub 725 317 170

 

Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla tych wyjątkowych dzieci.🌟

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że w październiku 2023 r. odbędą się  konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy
dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Konsultacje odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

03.10.2023 s. 2

10.10.2023 s. 2

24.10.2023 s. 2

31.10.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.10.2023 s. 2

12.10.2023 s. 2

19.10.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Fundacja Plan B w ramach projektu "Siła i Moc Kobiet" prowadzi badanie potrzeb i oczekiwań kobiet z powiatu nyskiego. Na podstawie raportu, który powstanie, stworzymy kolejne projekty i działania na rzecz kobiet. Wyniki będą także pomocne lokalnym instytucjom w planowaniu ich pracy i przygotowywaniu lokalnych strategii.

Biorąc udział w badaniu pomagasz w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla kobiet w powiecie nyskim:

https://tiny.pl/cc16s

badania grafika na FB

Tags:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

sw wspierajace

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

04 październik 2023
13 wrzesień 2023
29 sierpień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie