Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

Plakat rodzina wspierająca 1

opolskie

 

Tags:

wspieraj seniora

W dniu 29.06.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyło się szkolenie osób, które przystąpiły do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II realizowanego przez Gminę Nysa. Dofinansowanie otrzymano w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę Sidly Sp. z o.o. która dostarczyła opaski monitorujące stan zdrowia uczestnikom programu. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Sekretarz Miasta Piotr Bobak.

Po zakończonym szkoleniu uczestnikom programu obecnym na szkoleniu zostały wręczone opaski bezpieczeństwa. Program jest realizowany do 31.12.2022 r.

IMG 2582

IMG 2586

IMG 2587

Tags:

W związku ze zmianą ustawy z dnia  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r,. poz. 1383), osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą w ciągu 14 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej złożyć wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na druku obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie