Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

 Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu.
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa

NrPOWR.02.05.00-00-0127/17

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

 

Termin składania ofert: 06.05.2019

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Wyniki

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów

w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji

Cel ogólny warsztatów:

wdrożenie   mediacji,  jako konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów,

która umożliwia:

  • polubowne rozwiązanie sporu, w którym obydwie strony są wygrane
  • przyspieszenie rozwiązania konfliktu
  • zakończenie mediacji ugodą co oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem
  • zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
  • utrzymanie wzajemnych relacji
  • obniżenie poziomu negatywnych emocji
  • zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
  • utrzymanie pozytywnego wizerunku
  • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

Szczegółowe dane:

Mediator

Harmonogram

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób, które w ramach wolontariatu, pomogą dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości szkolnych na poziomie szkoły podstawowej.

„Pogotowie Lekcyjne” udziela pomocy w nauce w godzinach popołudniowych, w dniach wcześniej uzgodnionych z wolontariuszami.

Osoby zainteresowane zapraszamy po więcej informacji do Świetlicy Socjalnej pokój nr 7 lub pod numerem telefonu  447 24 07 oraz 447 2374.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie