Aktualności

W „Klubie Senior+” po raz kolejny odbyły się zajęcia z Panią psycholog Anną Suchecką, pracownikiem Ośrodka Pomocy w Nysie.

Podczas prelekcji Pani psycholog wytłumaczyła Seniorom czym jest wpływ społeczny i jakie są rodzaje technik wpływu społecznego. To nic innego, jaki manipulacja, która jest wszechobecna w naszym życiu. Codziennie doświadczamy jej wpływu. Życie społeczne, to ciągłe uleganie wpływom innych osób, grup czy instytucji. Ulegamy wpływom innych osób, lub sami wpływamy na innych.

Po ciekawych zajęciach wiemy, że każdy z nas powinien zwiększyć swoją ostrożność i czujność. Każda decyzja powinna być podejmowana spokojnie  po rozważeniu i ocenie sytuacji.

Bardzo dziękujemy za cenne informacje.

Tags:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

 Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu.
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa

NrPOWR.02.05.00-00-0127/17

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

 

Termin składania ofert: 18.03.2019

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Wyniki

Tags:

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wprowadza nowy Program „Mama 4+”. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia.
  • Świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Jeśli osoba wnioskująca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS - wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jeśli osoba nie pobiera emerytury lub renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje  w wysokości najniższej emerytury.

W 2019 r. wysokość świadczenia będzie wynosić: 1 100,00 zł brutto, tj. 933,60 zł netto.

Jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę, w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury lub renty.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.

Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku przyznania świadczenia w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, wówczas suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i pobieranej emerytury lub renty nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Szczegóły n/t programu dostępne są na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Tags:

W Klubie gościliśmy Pana Daniela Zimoch Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nysie, który przybliżył  Seniorom prawa konsumentów.  Uświadamiał, jak ważne jest rozważne podejmowanie decyzji zakupowych oraz czytanie różnego rodzaju umów. Ponieważ, to Seniorzy są najczęściej narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach, a także w czasie wizyt akwizytorów. Bardzo często telefonicznie, zapraszani są na podobno bezpłatne pokazy, których prawdziwym celem jest sprzedaż drogich produktów lub usług, np. urządzeń kuchennych, pościeli, czy pakietów medycznych. Często jest tak, że przeciętny człowiek nie zna się na przepisach prawa konsumenckiego i nie zawsze nawet czyta informacje na towarach, dotyczące reklamacji, a robić to należy. Gdy nie może sobie sam poradzić z nierzetelnym sprzedawcą czy usługodawcą  np. stolarzem robiącym meble,  wtedy szukając pomocy, trafia do biura rzecznika.

 

Dziękujemy Panu za wiele cennych informacji.

Tags:

W dniu 26.02.2019 w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Dzieci poznawały historię różnych dinozaurów oraz wykonały własnoręcznie swoje dinozaury z baloników, którymi ozdobiliśmy naszą salę. Było wesoło, ciekawie i kolorowo.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie