Aktualności

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE

Realizowanego w ramach projektu pn. „Nysa miastem MOCY bez przemocy!!!” finansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Harmonogram konsultacji w ramach projektu na miesiąc wrzesień 2019r.

 

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

06.09 (piątek) s. 9

13.09 (piątek) s. 9

20.09 (piątek) s. 9

24.09 (wtorek) s. 9

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-16:00

Pracownik Socjalny

04.09 (środa) s. 16

11.09 (środa) s. 16

15:00-17:00

15:00-17:00

Specjalista ds. Przemocy

04.09 (środa) s. 2

18.09 (środa) s. 2

25.09 (środa) s. 2

15:00-18:00

15:00-18:00

14:00-18:00

Tags:

W dniu 20.08.2019r . Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa –Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”  zorganizował  wyjście integracyjne podsumowujące zakończenie wakacji do kina na film animowany pt. Toy Story 4.  W wyjściu integracyjnym uczestniczyły osoby zakwalifikowane do projektu wraz ze specjalistami.  Wyjście integracyjne odbywało się w miłej atmosferze.

W dniu 17.07.2019 r. dzieci wraz z rodzicami, terapeutą rodzin/pedagogiem rodziny, ekspertem - pomoc dla streetworkerów zatrudnionymi w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym zorganizowany do Pomianowa. W trakcie wyjazdu integracyjnego uczestnicy brali udział w warsztatach kulinarnych, samodzielnie przygotowali posiłki jak również mieli możliwość dowiedzieć się jak wygląda prowadzenie gospodarstwa zajmującego się hodowlą zwierząt oraz uprawą ekologicznych warzyw. Uczestnicy w czasie wyjazdu swój wolny czas spędzali na świeżym powietrzu bawiąc się ze zwierzętami.

 

 

Uczestnicy projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” wraz ze specjalistami oraz pracownikiem socjalnym, dnia 27 kwietnia 2019 roku udali się na wyjazd integracyjny do ZOO do Wrocławia. Uczestnicy wycieczki podczas wizyty we wrocławskim ZOO odwiedzili także Afrykarium, które zrobiło na nich największe wrażenie. Po kilku godzinnej wędrówce po wrocławskim ZOO wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek oraz na obiad. Dobra zabawa oraz miła atmosfera wprawiły wszystkich uczestników w doskonały nastrój. W drodze powrotnej uczestnicy wymienili się wrażeniami  oraz spostrzeżeniami z odbytej wizyty.

W dniu 24.06.2019 r. w Parku przyklasztornym zakonu księży Werbistów przy
ul. Rodziewiczówny w Nysie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który był podsumowaniem Projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od godzin przedpołudniowych dzieci i młodzież wraz z opiekunami mogli wziąć udział
w licznych zabawach i konkursach z nagrodami, by po chwili złapać oddech zajadając kiełbaski
z ogniska z ogóreczkiem, popcorn i watę cukrową. Mniejsi podopieczni malowali twarze w znane
im postacie z bajek w międzyczasie szalejąc na dmuchanym zamku.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie