Aktualności

opolskie 2023

Dzieci ze Świetlicy Socjalnej z programem socjoterapeutycznych wraz ze specjalistami aby uczcić Pierwszy Dzień wiosny udały się na wyjście integracyjno-kulturowe do Kręgielni.

Uczestnicy w trakcie pobytu próbowali pobić rekord kręgielni. Zabawa była udana, wszyscy wrócili zadowoleni, pełni pozytywnych emocji.

Organizacja wyjścia integracyjno-kulturowego miała znaczący wpływ na aktywizację kulturalną dzieci ze Świetlicy Socjalnej z programem socjoterapeutycznych.

Powyższe działanie zostało zrealizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

319492080 519008130184375 5214538209941552624 n 002

336872074 670089924889618 1413906205689595350 n 002

336905149 463732932563925 4446454153239151656 n 002

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów na warsztaty socjoterapeutyczne w ramach zadania 8 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 23.03.2022 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_nr_1_Szczegołowy_opis_przedmiotu_zamówienia

Załącznik_Nr_2_Formularz_oferty

Załącznik_Nr_3_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art._13_lub_art._14_RODO

Załącznik_Nr_4_Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Protokół

Na zakończenie ferii zimowych rodzinom zakwalifikowanym do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu zorganizowano wyjście integracyjne do Studio KIDS. Uczestnikom podczas wyjścia integracyjnego towarzyszyli specjaliści zaangażowani w realizację ww. projektu. Uczestnicy w trakcie pobytu w Studio KIDS skorzystali m.in. z takich atrakcji jak jump arena, ninja park, kulkolandia, speed gokarty, bajkowe ścigacze itp. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, spróbować swoich siła i możliości na strzelnicy gdzie odbyło się strzelanie z łuku itp. Wyjście tego rodzaju miało na celu integrację rodzin, czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu.

IMG20230222154448 002

IMG20230222155342 002

W okresie Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin zakwalifikowanych do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny  i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano spotkanie integracyjne – Wigilię. W trakcie spotkania  nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw, wzajemnych życzeń oraz dźwięków najpiękniejszych kolęd. Każdy z uczestników mógł podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją świąt. Spotkanie przeprowadzone było w świątecznej atmosferze przy pięknie ubranej choince.

W 1

W 2

Dla rodzin zakwalifikowanych do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu, 6 grudnia 2022r. zorganizowano Spotkanie z długo oczekiwanym gościem Mikołajem. Mikołaj przywitany został z radością. Spotkanie z nim było ważnym wydarzeniem nie tylko dla najmłodszych ale również dla dorosłych. Dostarczyło wielu niezapomnianych emocji. Spotkanie przyczyniło się do integracji uczestników projektu w różnym przedziale wiekowym.   

Mikołaj 1

Mikołaj 2

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

21 marzec 2023
21 marzec 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie