Aktualności

W dniu 17.07.2019 r. dzieci wraz z rodzicami, terapeutą rodzin/pedagogiem rodziny, ekspertem - pomoc dla streetworkerów zatrudnionymi w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym zorganizowany do Pomianowa. W trakcie wyjazdu integracyjnego uczestnicy brali udział w warsztatach kulinarnych, samodzielnie przygotowali posiłki jak również mieli możliwość dowiedzieć się jak wygląda prowadzenie gospodarstwa zajmującego się hodowlą zwierząt oraz uprawą ekologicznych warzyw. Uczestnicy w czasie wyjazdu swój wolny czas spędzali na świeżym powietrzu bawiąc się ze zwierzętami.

 

 

Uczestnicy projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” wraz ze specjalistami oraz pracownikiem socjalnym, dnia 27 kwietnia 2019 roku udali się na wyjazd integracyjny do ZOO do Wrocławia. Uczestnicy wycieczki podczas wizyty we wrocławskim ZOO odwiedzili także Afrykarium, które zrobiło na nich największe wrażenie. Po kilku godzinnej wędrówce po wrocławskim ZOO wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek oraz na obiad. Dobra zabawa oraz miła atmosfera wprawiły wszystkich uczestników w doskonały nastrój. W drodze powrotnej uczestnicy wymienili się wrażeniami  oraz spostrzeżeniami z odbytej wizyty.

W dniu 24.06.2019 r. w Parku przyklasztornym zakonu księży Werbistów przy
ul. Rodziewiczówny w Nysie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który był podsumowaniem Projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od godzin przedpołudniowych dzieci i młodzież wraz z opiekunami mogli wziąć udział
w licznych zabawach i konkursach z nagrodami, by po chwili złapać oddech zajadając kiełbaski
z ogniska z ogóreczkiem, popcorn i watę cukrową. Mniejsi podopieczni malowali twarze w znane
im postacie z bajek w międzyczasie szalejąc na dmuchanym zamku.

13 czerwca 2019 r. dzieci wraz z rodzicami i pedagogiem rodziny zatrudnionym w ramach projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uczestniczyli w wyjściu integracyjnym, które odbyło się do Kreatorni. W trakcie wizyty zostały przeprowadzone warsztaty kreatywne rozwijające indywidualne umiejętności uczestników oraz gwarantujące dobrą zabawę poprzez naukę, eksperymenty i doświadczenie.

Uczestnicy podczas pobytu w Kreatorni mieli okazję do samodzielnego tworzenia m.in. mydła zapachowego, eksperymentowania z materiałami jak również mogli przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia chemiczne. Podczas wspólnego wyjścia dzieci oraz rodzice nabyli wiedzę w temacie kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Tags:

W dniu 27.05.2019r. w ramach projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została zorganizowana wizyta studyjna asystenta rodziny do Częstochowy. Celem wizyty było poszerzenie doświadczenia w zakresie poprawy sytuacji życiowych rodzin objętych wsparciem asystenta.
W czasie wizyty zostały poruszono kwestie dotyczące działań asystenta we wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, wdrażaniu prawidłowych podstaw życiowych, rodzicielskich. Podjęto rozmowy na temat form oraz metod prowadzenia warsztatów dla rodzin jak również omówiono kwestie związane z organizacją czasu pracy asystenta rodziny. Doświadczenie oraz cenne wskazówki zdobyte przez asystenta rodziny w czasie wizyty studyjnej na pewno zostaną wykorzystane w  codziennej pracy oraz w dużym stopniu wpłyną na efektywność  współpracy z rodzinami objętymi wsparciem. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie