Aktualności

„Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie