Aktualności

Projekt "Mama w pracy!"

opolskie fb

Celem projektu jest umożliwienie – w okresie IV 2021 - IX 2022 – powrotu na rynek pracy 40 kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa opolskiego.

Formy pomocy: 

  • Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku przez maksymalnie 12 miesięcy!

Kto może wziąć udział w projekcie:

Co najmniej 40 kobiet pracujących w wieku aktywności zawodowej, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • Opiekują się dziećmi do lat 3 i są zatrudnione (lub prowadzą własną działalność gospodarczą), w tym mogą przebywać na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
  • Zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Obszar realizacji projektu:

Województwo opolskie.

Jak zgłosić się do projektu?

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie