Aktualności

Wizyta Studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

W dniach 29 – 30 czerwca 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyła się wizyta studyjna pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.  Celem wizyty było przekazanie Naszych doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych wdrażanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w ramach zrealizowanego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” który był realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto  wizyta pracowników OPS Proszowicach  miała na celu przekazanie dobrych praktyk  realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach  mieli okazję  dowiedzieć się, jak realizowana jest   praca socjalna, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. W ramach wizyty studyjnej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach mieli również okazję zapoznać się z funkcjonowaniem między innymi: Centrum Streetworkingu, Klubu Rodzica, Klubu Seniora oraz Świetlicy Socjalnej działających    w  ramach Gminnego Centrum Wsparcia III Sektora w Nysie.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się Naszym doświadczeniem i praktyką.Mamy nadzieję, że przekazane informacje ułatwią wdrożyć zmiany w Państwa  Ośrodku.

Życzymy powodzenia!

image000000

image000000009

image000000010

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie